Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Malmö

Stadsdelar kan mista skolansvaret

Stadsdelspolitikerna har inte tillräcklig kompetens för att ansvara för skolfrågorna. Det anser Skolinspektionen. Nu öppnar kommunalrådet Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) för att lyfta skolansvaret från stadsdelarna.

MALMÖ. I Skolinspektionens samlade bedömning av skolorna i Malmö går det att hitta en tydlig orsak till att kommunen får så hård kritik av myndigheten – stadsdelarna klarar inte av att ansvara för skolfrågorna.
I sitt tillsynsbeslut skriver Skolinspektionen: ”Kunskap och insikt om förskola, fritidshem och skola som beslutsfattare måste ha för att kunna fatta rätt beslut, finns inte hos alla stadsdelspolitiker och okunskapen om den verksamhet man har ansvar för är ofta påfallande stor.”
– Det är naturligtvis allvarlig kritik som riktas. Den organisation som vi sjösatte under mitten av 1990-talet riggades utifrån de utmaningar som staden stod inför då. Nu har vi andra problem och därför vill jag se över organisationen när det gäller skolfrågorna, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.
Problemen inom Malmös skolor är inga nyheter. Skolinspektionen pekade redan 2005 på att stadsdelsorganis ationen är en viktig orsak till brister inom skolan?
– Organiseringen med stadsdelar har många förtjänster. Systemet gör och har gjort att vi kan anpassa oss till snabba ekonomiska förändringar. Detta har vi varit tvungna att prioritera.
– Nu står vi inför andra utmaningar. Och vi kan se att ur ett skolstyrelseperspektiv är inte systemet längre optimalt. Därför ska vi se över det.
Stefan Lindhe (M), oppositionsråd, ger inte mycket för Stjernfeldt Jammehs förklaring.
– Alltså, sent ska syndaren vakna. Det här har vi har varnat för ända sedan stadsdelsorganiseringen genomfördes.
Enligt Lindhe är det en omöjlighet att politiker och tjänstemän i varenda stadsdel ska vara experter på skol-, äldre-, och socialtjänstfrågor.
– Det blir en uttunning av kompetensen. Vi moderater vill istället se facknämnder där såväl den politiska som den tjänstemannamässiga expertisen inom varje område är samlad.
Stefan Lindhe välkomnar Stjernfeldt Jammehs förändrade inställning i frågan. Samtidigt understryker han att det tagit allt för lång tid för Socialdemokraterna att ifrågasätta stadsdelsorganisationen.
– Socialdemokraterna gör en omvändelse under galgen. Tänk på alla ungdomar som vi har tappat under vägen på grund av bristen av central styrning.
I torsdagens Sydsvenskan sa Ann-Marie Begler, generaldirektör på Skolinspektionen, att myndigheten kommer att följa upp det utvecklingsarbete som Malmö kommun nu har påbörjat för att rätta till alla brister som uppdagats i samband med tillsynen.
I dag finns det inte några kommunala skolor som riskerar tvångsförvaltning enligt Skolinspektionens pressekreterare Carina Larsson.
– Nej, i nuläget finns det inga kommunala skolor i Malmö som ligger i riskzonen för tvångsförvaltning.
Gå till toppen