Sverige

Mattias Flink fri 2014

Livstidsdömde Mattias Flink får sitt straff tidsbestämt till 30 år, meddelar Högsta Domstolen. Enligt principen om villkorlig frigivning efter två tredjedelar av straffet blir Flink fri sommaren 2014.

Mattias Flink.Bild: Foto: Conny Sillén/Scanpix
Flink, i dag 41 år, dömdes till livstids fängelse för att ha skjutit ihjäl sju personer och skottskadat tre personer i juni 1994. Han avlossade 51 skott med sin AK 5 i närheten av Dalregementet i Falun efter att ha bråkat med sin flickvän. Flink var kraftigt berusad och befann sig i ett psykotiskt tillstånd vid händelsen men bedömdes inte vara allvarligt psykiskt störd, vilket gjorde att han kunde dömas till fängelse.
Örebro tingsrätt tidsbestämde 2010 Flinks straff till 32 år och Göta Hovrätt höjde det senare till 36 år. Beslutet överklagades dels av Flink själv, dels av Riksåklagaren som ansåg att frågan var för tidigt väckt.
Vid förhandlingen i Högsta domstolen i november uppgav Flink att det var uteslutet att han skulle kunna döda igen.
– Jag är en annan person nu och har fått insikt om mina egna känslomässiga reaktioner, sade han.
Kriminalvården har uppgett att Flink, som sitter på den slutna anstalten Beateberg söder om Stockholm, uppvisar en "exemplarisk skötsamhet". Rättsmedicinalverket bedömer hans risk för att återfalla i brott som låg.
Flink har avtjänat 17 år och sex månader av sitt fängelsestraff.
I sin bedömning lyfter Högsta domstolen (HD) fram Rättsmedicinalverkets bedömning att återfallsrisken är låg och att han har skött sig exemplariskt. Flink har genomfört ett stort antal obevakade permissioner utan anmärkningar, enligt domen.
HD har tidigare klargjort att praxis för livstidsdömda mördare ska ligga på 18, 21 eller 24 år. Men i Flinks fall anser man att brotten är så pass allvarliga att strafftiden måste bli längre än så.
Straffet sätts till 30 år eftersom HD bedömer att det räcker med en utslussningstid på 2,5 år.
Gå till toppen