Familj

Expert på den lyriska modernismen

Bengt Landgren, professor emeritus i litteraturvetenskap, 69 år, Uppsala, har avlidit. Hans närmaste är hustrun Kerstin och barnen Tina och Gustav med familjer.

Bengt Landgren var vår lärare och handledare och blev med tiden en inspirerande kollega och vän.
Lärd och skarpsinnig som få kunde han ibland framstå som sträng, och det var han också. Men de som hade förmånen att känna honom såg att han var rikt begåvad med självironi, humor och värme. Han främjade även doktorander som intellektuellt sett stod honom fjärran. Hans integritet var lika självklar som hans tolerans var påfallande.
Bengt disputerade 1971 i Uppsala med en banbrytande avhandling om Gunnar Ekelöf, ”Ensamheten, döden och drömmarna. Studier över ett motivkomplex i Gunnar Ekelöfs diktning”.
Efter att ha verkat vid and­ra lärosäten återkom han till Uppsala och utnämndes 1982 till professor. Åren 1984–2004 var han prefekt, vilket inte hind­rade honom från att skriva en rad litteraturvetenskapliga studier av högsta klass.
Han var en forskarbegåvning utöver det vanliga och blev en av landets yppersta kännare av den lyriska modernismen, vilket demonstrerades i textanalytiskt inriktade arbeten om inte bara Ekelöf, utan även Johannes Edfelt, Hjalmar Gullberg och Erik Lindegren. Denna forskningsinsats kröntes med en 600-sidig studie över Rainer Maria Rilke, som kom ut kort före hans bortgång. Därtill kom arbeten om Vergilius, Flaubert, Broch, Strindberg och andra.
Han visste att förena sin obestridliga vetenskapliga skicklighet med oräddhet, vilket gjorde honom efterfrågad av forskningsråd och stiftelser. Han var ordförande i Strindbergssällskapet, Ekelöf-sällskapet och Svenska litteratursällskapet, därtill ledamot av Norska vetenskapsakademien, Kungliga Vetenskaps-Societeten och Kungliga Vitterhetsakademien.
Bengt Landgrens lärdom var extraordinär, hans arbetsförmåga av en annan värld.
Vi är många som kommer att minnas honom som en föredömlig forskare och lärare. Men framför allt kommer vi att sakna människan Bengt, den godhjärtade, omtänksamme, slagfärdige.
Sara Danius
Håkan Möller
Gå till toppen