Kävlinge

Nytt våtmarksprojekt i hamn

Nu är det klart! Kävlingeåprojektet är i hamn efter tjugo år. Men arbetet med att rena vattnet fortsätter i ett nytt projekt.

Ett lyckat projekt vid E22:an vid Gårdstångakorset norr om Lund. Foto: Johan Hammar 375 hektar nya våtmarker har anlagts.Ark ivfoto: lars brundin 2010
SKÅNE. Det var 1991 som det först började diskuteras hur Kävlingeån och havet skulle räddas från övergödning. Till sist var alla de nio kommunerna längs ån beredda att dra igång ett projekt där vattenkvaliteten skulle förbättras genom anläggande av nya våtmarker och 1995 började man gräva. Nyligen avslutades projektet och för att fira detta samlades deltagarna vid kaffe och kanelsnäcka på Stadskontoret i Lund.
I bö rjan på 1800-talet fanns det betydligt fler våtmarker vid Kävlingeån än idag. När sedan mer åkerjord behövdes dikades 90 procent av dem ut och förvandlades till åkermark.
– Det är därför vi är så glada över att kunna säga att i alla fall en del är återställd nu, sade Tette Alström från Ekologgruppen som varit med i projektet sedan start.
– Den vattenyta som anlagts motsvarar en helt ny Krankensjö, närmare bestämt 375 hektar. Det är rätt mycket vatten som har skapats, lade hon till.
För den okun nige kan nämnas att det är nästan 480 fotbollsplaner.
Dessutom har växt- och djurlivet levt upp.
– Ett tusen våtmarksfåglar har fått nya häckningsplatser och att massor med flyttfåglar fått nya rastplatser. Dessutom finns det massor av småkryp som i de flesta fall blir mat till fåglar och andra djur.
För att kunna genomföra projektet har samarbetet med markägarna varit av största vikt och där är de flesta nöjda.
– Vi har fått fokus på vatten i lantbruket och ökat vår medvetenhet om hur vi ska använda växtskyddsmedlen, sade Håkan Olsson som äger mark vid ån i Hammarlunda.
H an var precis lika nöjd som projektledaren Jonas Johansson.
– Det här är ett av de största, bästa och mest lyckade våtmarksprojekten i Sverige, menade han.
Men än är det inte slut på jobbet med Kävlingeån även om projektet tagit slut. Nu har man istället bildat ett vattenråd där nästan alla de som var med i Kävlingeåprojektet finns med.
– Det finns mycket kvar att göra innan allt är så bra som vi vill ha det, menar Jonas Johansson som ska leda även det nya Vattenrådet.
Pågått: 1991–2011, grävstart 1995.
Nyanlagda våtmarker: 375 hektar mot planerade 300 hektar.
Kostnad: 127 miljoner kronor. Hälften har kommunerna stått för, resten är pengar från staten och EU.
Deltagare: Förutom Länsstyrelsen, Region Skåne och markägarna har följande kommuner varit med: Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Sjöbo, Tomelilla och Ystad.
Effekt på djurlivet: Cirka 1 000 häckande fågelpar. Stor ökning av pausande flyttfåglar. Flera fågelarter har kunnats ta bort från den så kallade rödlistan bland andra mindre strandpipare och skärfläcka.
Effekt på växtlivet: rödlistade växter som blåtåg och våtsärv har ökat i antal och våtsärven är numer bortplockad från listan.
Gå till toppen