Ekonomi

Kina lockar svenska ekonomistudenter

Intresset ökar för att plugga ­ekonomi med inriktning på Kina. Om några ­veckor reser Lundastudenterna ­Johannes Lissdaniels och Mårten Berg till Fudan­universitetet i Shanghai.

Förberedelser. Johannes Lissdaniels och Mårten Berg är nöjda med mastersprogrammet i Lund. Det är bråda dagar med förberedelser inför resan till Kina. ”Du får inte värdera din fritid för högt,” säger Mårten Berg.
Mastersutbildningen med fokus på Kina vid Ekonomi­högskolan i Lund är teoretiskt baserad och beskriver varför Kinas ekonomi ser ut som den gör.
– Jag valde programmet på grund av Kinas positiva utveckling det senaste ­decenniet. Vi får den kunskap som behövs inför en framtida karriär i Kina, ­säger ­Johannes Lissdaniels.
Det ettåriga mastersprogrammet har funnits i Lund sedan 2007 och lockar allt fler studenter, även det internationella intresset är stort. Anknytningen till Kina löper som en röd tråd genom utbildningen.
– Lärarna har bjudit in tidigare studenter som gjort karriär i Kina till föreläsningar. Under våra Kina- labs har vi fått lära oss om kinesiska seder och öva intervjuteknik inför Kinaresan, säger Mårten Berg.
Den kinesiska ekonomin växer i snabb takt. Intresset för Kina är stort och allt fler svenskar flyttar dit. Under 2011 flyttade 1 787 svenskar till Kina vilket är en ökning med 80 procent jämfört med året innan.
– Kina har klarat av stora utmaningar gällande energi och befolkning, jag tror att Kina konkurrerar med USA på allvar om några år, säger Mårten Berg.
I slutet av mars bär det av till Fudanuniversitetet i Shanghai där studenterna får föreläsningar om ­Kinas ekonomi. Under den två veckor långa resan är studie­besök på olika företag i Kina inplanerade. Det finns även tid över till intervjuer och egna studier inför uppsatsen i vår.
– Resan är en möjlighet att skapa kontakter inför framtiden, en bra inkörsport till Kina, säger ­Mårten Berg.
Studente rna drivs av ­intresset för det ekonomiska systemet i Kina. Kunskapen är ett bra konkurrensmedel inför en framtida internationell karriär.
– Varför inte en karriär i Kina? Jag har få kriterier för var jag ska jobba i framtiden, säger Mårten Berg.
Johannes Lissdaniels ­håller med. Att arbeta i Sverige är inte aktuellt. Förhoppningen är att göra internationell karriär och möjligheterna är goda ­efter examen.
– Kompetens inom Kinas ekonomi kommer att vara efterfrågad i framtiden. Det finns en enda motsvarighet till den här mastersutbildning i Europa, säger Johannes Lissdaniels.
Christer Gunnarsson, professor i ekonomisk ­historia vid Lunds universitet, har märkt av ett ökat intresse för programmet från svenska elever de senaste åren.
– Framtiden och arbetsmöjligheterna finns i Kina, säger han.
B esöket i Kina blir o fta en inkörsport till en karriär i öst. Undervisningen ges på engelska. Studenterna läser inte kinesiska, ­istället får de fördjupade kunskaper om landets ekonomi och samhälle.
– Du klarar dig långt på affärsengelska i Kina idag. Flera av studenterna har valt att stanna kvar i Shanghai för att arbeta på olika konsultfirmor.
Gå till toppen