Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Sensationellt fynd under Domkyrkan

Med yttersta försiktighet grävs en brunn fram. En brunn från tiden innan Domkyrkan fanns.

LUND. Arkeologen Gertie Erics­son fick möjligheten att undersöka denna hittills okända brunn under golvet i kryptan. Hennes arbete följs med stort intresse av experter på Domkyrkans historia och av de två som hittade brunnen.
Christer Persson och Mikael Forsberg arbetar med dräneringsarbete på Domkyrkoplatsen och de har lagt värmerör i kryptans golv.
– Vi märkte att en sten hade satt sig ungefär 30 centimeter. När vi lyfte på stenen såg vi en grop där sanden sjunkit ner och slog larm, berättar Christer Persson.
Gertie Ericsson skyndade från Kulturen, kontaktade länsstyrelsen och fick klartecken för grävning.
– Brunnen är nog bortåt två meter djup och betydligt större i yta än vad jag kan gräva. Men jag kan se på kulturlagren och vad som finns och inte finns i gropen. Jag hittar djurben men inte tegel. Av det kan jag konstatera at denna brunn grävdes och användes innan Domkyrkan byggdes, säger Gertie Erics­son.
Huvudaltar et i kryptan invigdes 1123. Men det fanns en kyrka på platsen tidigare. Det framgår av Knut den heliges gåvobrev från 1085. Vid arbeten i kryptan på 1940-talet sågs rester av denna kyrka. Men brunnen såg man inte.
– Eller så visste man inte vad man såg. Det var först på 1960-talet som tekniken att analysera kulturlagren blev en mer utbredd metod, säger Gertie Ericsson.
Hon vågar sig på att anta att brunnen grävdes redan innan den äldsta kyrkan fanns.
Då befinner vi oss någonstans före 1050 och Lund har bara funnits några decennier. Att Lund grundades kring 990 är arkeologerna ganska säkra på.
Vad som ska hända med brunnen funderar bland annat domkyrkokamererare Mats Persson på.
– Sannolikt måste vi fylla igen brunnen när arkelogerna gjort sitt arbete. Den finns mellan två pelare vid ett valv. Vi kan inte riskera ett ras. Men en informationsskylt ska det säkert bli.
Gå till toppen