Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: M: Lärarpanel ska utveckla skolpolitiken

Ett hundra lärare ska hjälpa Moderaterna att utveckla partiets skolpolitik. 

Det skriver Margareta Pålsson, ordförande för Moderaternas nya arbetsgrupp ”Världens bästa skola”.

Under de senaste åren har ett antal mycket omfattande utbildningsreformer genomförts i Sverige. Men vi kan inte slå oss till ro. Moderaterna har därför tillsatt en ny arbetsgrupp som med hjälp av en panel bestående av ett hundra lärare ska utveckla och förnya vår utbildningspolitik. 
Sedan regeringsskiftet 2006 har alliansen genomfört ett antal omfattande utbildningsreformer. En ny skollag, en ny gymnasieskola, nya kurs- och läroplaner för grundskolan, en ny lärarutbildning samt ett nytt betygssystem finns nu på plats. Samtidigt genomförs breda satsningar för att göra läraryrket mer attraktivt. Inte sedan folkskolan infördes år 1842 har utbildningssystemet genomgått så genomgripande förändringar.
Vi är hoppfulla inför den framtid skolan går till mötes, men kan samtidigt konstatera att utbildningsväsendet fortfarande står inför stora utmaningar. Färska siffror från Skolverket pekar på två allvarliga bekymmer – ett sjunkande antal behöriga till gymnasieskolan och att föräldrarnas utbildningsnivå har allt större betydelse för elevens skolresultat. 
Endast 63 procent av de elever som har föräldrar vars högsta utbildningsnivå är grundskola uppnådde gymnasiebehörighet. Mönstret återfinns både i grund- och gymnasieskolan. 
Det krävs omedelbara åtgärder och kontinuerligt hårt arbete för att möta dessa allvarliga utmaningar. 
Genom att inleda en process för att förnya och vidareutveckla Moderaternas skol- och utbildningspolitik tar vi ett första steg för att åter skapa en svensk skola i världsklass.
Den nya arbetsgruppen utgår från fyra huvudområden:
Hög kvalitet och utvärdering.
Skolan som attraktiv arbetsplats för både lärare och elever.
Konkurrenskraft och kvalitet i högre utbildning och forskning.
Den moderna skolan.
Inom dessa ramar ska arbetsgruppen utreda bland annat hur oroväckande socioekonomiska trender, som att föräldrars utbildningsnivå spelar allt större roll för elevernas resultat, kan brytas. 
En annan uppgift blir att undersöka hur undervisningsmetoder kan förbättras och utvärderas med hjälp av vetenskaplig forskning. Gruppen ska också undersöka hur ett tätare samarbete mellan universitet, näringsliv och stat kan stimuleras för att undervisningen på ett bättre sätt ska möta framtidens kunskapskrav.
Om vi har höga ambitioner för skolan måste vi börja med att vara lyhörda för lärarnas åsikter. Gruppen ska därför ta sig ut på skolor och universitet för att inleda en dialog kring hur vi skapar världens bästa skola. 
De förslag som arbetsgruppen presenterar ska vara ett resultat av de konkreta problem och utmaningar som lärarpanelen identifierar. 
Ett konkret problem som vi redan nu är medvetna om är att många lärare upplever att den ökade mängden administrativa uppgifter stjäl tid från lektionsplanering och elevkontakt. Av den anledningen fokuserar utbildningsgruppen på hur vi kan göra läraryrket mer attraktivt och effektivt, bland annat genom att undersöka hur lärarnas vardag kan underlättas.
Det råder inte heller något tvivel om att skolan måste utvecklas till en mer attraktiv arbetsplats som präglas av nyfikenhet och kreativitet. 
Framför allt måste digitaliseringens möjligheter bejakas. En modern skola ska vara relevant. IT bör vara en naturlig och integrerad del i lärandet. Vissa skolor har redan kommit långt på detta område, men vi måste se till att alla får ett rejält IT-lyft.
Tillsammans med lärarpanelen börjar nu utbildningsgruppen ta fram konkreta förslag på hur framtidens moderata utbildningspolitik ska bedrivas. 
Målsättningen är redan klar: 
Sverige ska ha världens bästa skola.
Gå till toppen