Malmö

30 tjänster hotas i Kirsebergs skolor

En blödande stadsdelsekonomi tvingar Kirsebergs skolor att spara 14 miljoner kronor i år.En plan är att lägga ner högstadiet på Segevångsskolan – och låta sjuor till nior på Kirsebergsskolan växa.– Det kommer att bli kaos, säger stadsdelsfullmäktiges ordförande Pia-Maria Bergius (MP).

Pia-Maria Bergius.
Förra året gjorde stadsdelen Kirseberg ett underskott på 12 miljoner kronor.
Förklaringarna är, enligt stadsdelsfullmäktiges ordförande Pia-Maria Bergius (MP), en stadsdel i förändring: fler dyra institutionsplaceringar, fler äldre, fler hemlösa och fler i behov av försörjningsstöd.
En annan förklaring är att elevunderlaget i Kirseberg har krympt, att fler elever väljer kommunala skolor i annan stadsdel eller friskolor.
De kommunala grundskolorna i Kirseberg måste spara 14 miljoner kronor i år. I går sammanträdde stadsdelens arbetsutskott – och gav stadsdelsförvaltningen i uppdrag att fram till stadsdelsfullmäktige i slutet av april räkna på hur besparingen bäst kan genomföras.
Huvudförslag et är att årskurserna sju till nio vid Segevångsskolan försvinner från hösten – och att eleverna i dessa klasser flyttas till Kirsebergsskolan. Resultatet: större klasser på Kirsebergsskolan.
Men samm anslagna klasser räcker inte. För att klara besparingen kommer det att krävas en massiv personalminskning inom grundskolan i hela stadsdelen. 14 miljoner motsvarar ett trettiotal tjänster.
– Nästan alla stadsdelar har underskott i skolorna. Problemet är att vi har underskott i andra verksamheter också. Sänker vi inte kvaliteten i skolan så kommer vi inte att få ansvarsfrihet, säger Pia-Maria Bergius.
Hur mycket kan s kolkvaliteten sänkas ?
– Det ska tjänstemännen räkna på till i april. Det handlar om vilken lägstanivå vi kan lägga oss på utan att bli anmälda.
Både Pia-Marie Bergius och stadsdelens barn- och ungdomschef Mariana Thelander befarar att de hårda besparingarna kan öka elevflykten från stadsdelen ytterligare.
Med genomförd besparing kommer Kirsebergs skolor, enligt Mariana Thelander, i år att få en 11-17 procent lägre grundersättning än förra året. Ersättningen till Kirsebergs skolor kommer att bli 13-14 procent lägre än genomsnittet för staden.
– Vi kommer att ligga betydligt under snittet. Det är på gränsen till vad som är möjligt. Med tanke på hur Kirseberg ser ut menar jag att vi istället borde ligga något över snittet, säger Mariana Thelander.
Kirseberg har uppvaktat stadskontoret med ambitionen att få kvitta bort en del av underskottet. Beslut väntas i slutet av mars.
– Jag är mycket bekymrad över situationen, men det finns ingenting som talar för att vi klarar den här besparingen utan drastiska åtgärder, säger Pia-Maria Bergius.
Situationen kompliceras av att eleverna i skolår 7-9 i dag är få, medan förskolebarnen är många. På några års sikt räknar stadsdelen med att Segevångsskolan åter kommer att behöva årskurserna 7-9.
Gå till toppen