Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Lunds universitet kan bli stiftelse

Från statlig myndighet till privat stiftelse. Så kan framtiden se ut för Lunds universitet. Frågan utreds just nu i regeringskansliet. 

Bild: Foto: Lars Brundin
Planerna på att ändra Lunds universitets status till den nya organisationsformen ”högskolestiftelse” finns i årets budgetproposition. Bytet skulle enligt propositionen ske den 1 januari 2014. Regeringens syfte är att skapa större mångfald i högskolesektorn. Universitetet skulle, om planerna går i lås, inte längre ha staten som huvudman.
Enligt utbildningsdepartementet är myndighetsformen i många fall ”inte tillräckligt flexibel för läro­sätenas skiftande behov”.
Redan idag drivs Chalmers tekniska högskola och högskolan i Jönköping i olika stiftelseformer.
Flera andra universitet och högskolor ingår nu i regeringens planer.
Det gäller – förutom Lunds universitet – bland annat Karolinska institutet och Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.
Det nya begreppet högskole­stiftelse kräver dock enligt budget­propositionen en ändring av lagstiftningen. En förutsättning är också att de utpekade läro­sätena ställer sig positiva.
Lunds universitet har enligt rektor Per Eriksson fått en förfrågan att yttra sig i ärendet.
– Vi vet ännu inte vad det här innebär. Begreppet ”högskolestiftelse” är hittills okänt, säger han.
Hur ser du på sj älva idén att göra o m Lunds universitet till en stiftelse?
– Jag ser massor av fråge­tecken. Regeringen har förmodligen underskattat komplexiteten i det här.
Vil ka är dina starkaste invändningar?
– Mycket av det som är självklart för en myndighet måste nu regleras i avtal. Det finns en risk att det blir väldigt krångligt.
Till exempel?
– Om vi idag samarbetar med en statlig högskola behöver vi bara skriva ett papper så är allting klart. Det lär inte bli så i fortsättningen.
– Och hur blir det för våra medarbetare när de inte längre är statligt anställda? Hur går det med ekonomin?
– Får vi äga fastigheter? Vad händer med myndighetsutövandet vid tjänstetillsättningar? Och hur blir det med offfentligheten?
– Det är mycket som måste redas ut.
Ser du inga fördelar med att bli privat stiftelse?
– Det skulle kunna bli en frihet i vissa avseenden. Jag vet till exempel att Karolinska institutet är intresserade. De hoppas kunna starta campus i Singapore.
– Fast det tycker jag känns lite väl kolonialt. Vi i Lund vill i första hand ha samarbete med jämbördiga universitet.
När ska Lunds un iversitet besvara re geringens förfrågan?
– Regeringen vill offentligöra de intresserade universiteten i juni. Men det vore oseriöst att säga nej – eller ja för den delen – utan vidare. Ett kritiskt öga är viktigt. Jag ser det som orea­listiskt att vi skulle ha penetrerat det här ordentligt förrän tidigast fram på senhösten.
Sydsvenskan h ar sökt utbildningsminister Jan Björklund, men han har via sin pressekreterare avböjt att kommentera.
Gå till toppen