Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Malmö

Bostadsrättsförening måste anta 55-åring som medlem

Bostadsrättsföreningen ville inte ha 55-åringen som medlem. Anledningen: I ett tidigare boende hade mannen satt eld på ett källarutrymme.Men både hyresnämnden och Svea hovrätt ger 55-åringen rätt.

För att ett lägenhetsköp ska kunna genomföras måste bostadsrättsföreningen först bevilja köparen medlemskap. Enligt bostadsrättslagen får föreningen granska köparens ekonomiska och ”personliga kvalifikationer” innan medlemskap godkänns.
D et var just precis vad en bostadsrättsförening i Malmö gjorde i höstas. Efter att en 55-årig Malmöbo köpt en lägenhet meddelade föreningen, en månad senare, att köparen nekats medlemskap.
Avslaget berodde inte på dålig ekonomi – köparen hade fast jobb och hade fått banklån beviljat.
Istället hänvisade föreningen till en tingsrättsdom. Av domen framgick det att köparen satt eld på ett källarutrymme i sin tidigare bostad.
Vid brandtillfället hittade räddningstjänsten 55-åringen i källarutrymmet med en bensindunk och en tändsticksask. Mannen åtalades för mordbrand men frikändes av både tings- och hovrätt.
Rättsinstanserna slog dock fast att mannen hade anlagt branden men friade honom eftersom han handlat utan uppsåt, vilket krävs för att dömas för mordbrand.
55-åringen li der av en kronisk sjukdom. I polisutredningen bedömde två läkare att mannen vid brandtillfället drabbats av en allvarlig psykisk störning som utlösts av den kroniska sjukdomen.
”Den som inte varit medveten om sitt handlande har inte haft någon reell möjlighet att avstå från att begå gärningen och ska därför inte ha något straffrättsligt ansvar för denna”, konstaterade tingsrätten.
55-åringen överklagade det nekade medlemskapet till hyresnämnden. Nämnden betraktade branden som en engångsföreteelse orsakat av sjukdom och gav 55-åringen rätt.
Bostadsrättsföreningen överklagade till Svea hovrätt med motiveringen att den inte var beredd att ta några risker.
Nu slår Svea hovrätt fast, i ett beslut som inte kan överklagas, att 55-åringen har rätt till medlemskap i föreningen. Hovrätten anser också att agerandet var en ”engångsföreteelse”

Inte riskfritt att neka medlemskap

Förra våren nekade en bostadsrättsförening i Stockholm köparna av en lägenhet medlemskap i föreningen. Svea hovrätt slog fast att föreningen agerat felaktigt. Resultatet: Föreningen fick betala skadestånd på 1,3 miljoner kronor till säljaren av lägenheten.
– Det här är en signal att styrelser ska ta medlemsansökningar på allvar. Det är inte riskfritt att säga nej om man inte har på fötter, sa Folke Grauers, professor i handelsrätt, till Helsingborgs dagblad i samband med domen.
Gå till toppen