Vetenskap

Intresse för svensk forskning

Snart femton års forskning kring autism börjar bära frukt för Naghi Momeni och andra svenska forskare. Deras studie om autism har nyligen publicerats av den vetenskapliga tidskriften Nature.

Naghi Momeni.Bild: Foto: Privat
Vad är det du har forskat fram?
– I grunden är det ett blodprov som avslöjar autism. Det räcker med några få droppar blod för att se om barnet har sjukdomen eller inte.   
Hur mycket arbete ligger bakom?
– Det har tagit nästan femton år. Men vi är först i världen idag. Det här är ett stort genombrott för min forskargrupp. 
Vad får era forskningsresultat för betydelse i praktiken?
– Man kan på tidigt stadium ställa diagnosen autism och sätta in behandling som hjälper barnet att komma vidare ut ur sjukdomen.
När kan de här blodproven komma i praktiskt bruk?
– Om ett eller två år, beroende hur vi kan lösa finansieringen. Vi måste gå vidare med att designa själva testet. Men vi har kommit väldigt långt.
Vad betyder det att bli publicerad av tidskriften Nature?
– Det är naturligtvis helt fantastiskt. Det är en stor sak i den akademiska världen. 
Vill du berätta lite om vem du är?
– Jag är född i Iran, svensk medborgare sedan 1985, gift och har en vuxen son. Jag är doktor i biomedicin och arbetar som forskare vid Linnéuniversitetet i Kalmar.
Mer:
Natures artikel om studien
Science Dailys artikel om studien
Gå till toppen