Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Färre flyktingar kommer till Lund

Antalet flyktingar som tas emot i Lunds kommun har minskat de två senaste åren. 2011 togs 86 personer emot och året innan 101 personer. Av de som kom under fjoråret var 56 vuxna och 30 barn. Flertalet kom från Irak.

Lund har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot 125 flyktingar per år. Åren 2006–2009 överskreds den gränsen men sedan har antalet sjunkit.
När inte taket nåtts har försök gjorts att ta emot flyktingar direkt från förläggningar eller bland dem som kommer som kvotflyktingar. Bostadssituationen i Lund har inneburit att endast ett fåtal sådana familjer har kunnat komma.
Hur många flyktingar som kommer kan kommunen inte helt styra över. Möjligheten för flyktingar att själva bosätta sig hos släktingar och vänner, så kallade Ebos, påverkar antalet. Också personer med familjeanknytning gör att antalet varierar från år till år.
Lunds kommun har åtagit sig att ta emot 18 ensamkommande barn. Under 2011 blev det 22 barn. Sju av dessa har kunnat placeras i familjehem eller på boenden i andra kommuner.
Kommunen ersätts av staten för de flyktingar man tar emot. För ensamma barn är ersättningen 500 000 kronor per år. Därtill kommer pengar för att hålla platser, 1 900 kronor per dag de är belagda.
Gå till toppen