Malmö

Rivig start på stort kliv

– Nu börjar det, sa Malmö högskolas rektor Stefan Bengtsson och satte första skopan in i Skanskas gamla hus vid Nordenskiöldsgatan.

Stefan Bengtsson anser att det hus som ska byggas på platsen blir ett stort kliv i högskolans utveckling. Här ska utbildningar inom teknik och samhälle samsas med kultur och samhälle, vilket är en ovanlig kombination. 450 anställda och 4 500 helårsstudenter flyttar in från U-båtshallen och Kranen i Västra hamnen och från Gäddan intill.
Det blivande tolvvåningshuset presenteras som en port till Malmö Högskola (MAH). Ledningen strävar efter att samla det mesta av verksamheten på det sydvästra hörnet av Västra hamnen som fått namnet Universitetsholmen.
Högskolan har inget hopp om att bli universitet under de närmaste åren, eftersom regeringen sagt att inga nya universitet ska utnämnas, men drömmen lever vidare.
– Egentligen är det ingen skillnad på vår verksamhet och ett universitet, sa MAH:s ordförande Eva Östling Ollén som stod bredvid grävskopan vid gårdagens rivstart.
Det nya huset har ritats av samma grupp på det danska arkitektkontoret Lundgaard & Tranberg som nyligen vann en arkitekttävling om Törnrosen Tower på Rosengård.
Det ska stå klart 2015 och beräknas kosta 700 miljoner kronor. Akademiska Hus bygger och högskolan hyr.
– Vi får något förhöjd hyra, men det blir inga dramatiska skillnader, sa rektorn.
Gå till toppen