Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Familj

Framstående arkeolog

Märta Strömberg, 90 år, Lund, professor i arkeologi vid Lunds universitet, har avlidit. Hennes närmaste är dottern Ylva.

Märta Strömberg var en av våra främsta arkeo­loger inom nordisk förhistoria.
Hon tillhörde den exklusiva gruppen forskare som behärskade en detaljerad kunskap om en mängd olika forskningsfält, alltifrån stenålderns bebyggelse till medeltidens agrara samhälle.
Hennes inventeringar och arkeologiska undersökningar av stenålderns megalitgravar, bronsålderns och järnålderns gravar och boplatser blev metodiska förebilder för flera arkeologgenerationer nationellt men i högsta grad internationellt.
Ett systemteoretiskt synsätt präglade hennes forskning där det långa tidsperspektivet och bebyggelsekontinuiteten i landskapet var centrala utgångspunkter för att förklara sociala strukturer och ekonomiska förutsättningar.
Tyngdpunkten i forskningen var den lokala och regionala analysen av det förhistoriska och medeltida landskapet på Österlen.
Märta var en av de första kvinnliga arkeologerna som tog plats i universitetsvärlden.
Märta var forskare, lärare och handledare under hela sitt yrkesverksamma liv vid den arkeologiska institutionen vid Lunds universitet.
Hon fortsatte efter pensioneringen att vara aktiv på arkeologiseminarierna och hon var bland kollegerna en samtalspartner om allehanda arkeologiska frågor. Märta var en engagerad mentor för generationer av studenter, doktorander och kollegor.
Märta var en förebild på många sätt; inte minst med sitt engagemang att förmedla sin kunskap till en bredare publik genom utställningar, radioföredrag och populärvetenskapliga publikationer.
Märta var en härlig människa, full av kunskap och livsglädje, som hon generöst delade med sig av till kolleger och vänner inte enbart i Lund utan också runt omkring i Sverige och Europa.
Märtas goda humör är välkänt. I de flesta sammanhang fann hon livfulla uttryck för personer och händelser, som få. Hennes högtidstal var alltid efterlängtade inslag vid disputationer och mottagningar.
Vi såg alla fram emot hennes träffande och kluriga formuleringar. Vi kommer att minnas Märta för hennes glada och humoristiska sidor lika mycket som hennes vetenskapliga insatser inom arkeologin.
Kristina Jennbert
Lars Larsson
Deborah Olausson
Professorer vid Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet
Gå till toppen