Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Kommuner slarvar med dricksvatten

Många kommuner slarvar med att kontrollera dricksvattnet. Det kan bli dyrt och farligt, enligt Livsmedelsverket. Det otjänliga vattnet i Östersund kostade samhället minst 220 miljoner kronor.

Livsmedelsverket har kontrollerat dricksvatten på åttio platser i Sverige. I tolv kommuner rapporterades allvarliga avvikelser i kontrollsystemet, till exempel i Staffanstorp och Ystad. Men även i många andra kommuner förekom slarv.
– Kommunerna upplever att dricksvattnet är problemfritt i Sverige och satsar därför inga, eller små, resurser på att kontrollera det. Men om det ska fungera bra behöver man både egenkontroll hos vattenproducenterna och en extern kontroll av kommunen, säger statsinspektör Torbjörn Lindberg på Livsmedelsverket.
Dricksvattenförsörjningen är komplex och sårbar, menar han.
– En del verksamhetsut­övare har inte så mycket mikrobiologisk kontroll och det är potentiellt allvarligt för samhället. Det såg vi i Östersund. Tjugo procent av producenterna hade också något problem med vattenkvaliteten, säger Torbjörn Lindberg.
Det var vintern 2010–2011 som parasiten cryptosporidium gjorde vattnet i Östersund otjänligt och 27 000 människor blev sjuka. Forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut har uppskattat att kostnaderna för samhället, bland annat produktionsbortfall, sjukfrånvaro och minskad turism, blev minst 220 miljoner kronor. Miljöåklagare Lars Magnusson i Malmö utreder nu om Vatten Östersund kan ha agerat så oaktsamt att det kan vara brottsligt.
I framtiden utsätts dricksvattnet för fler påfrestningar, till följd av klimatförändringar, enligt Torbjörn Lindberg. Extremväder ökar risken för skred och ras som förstör vattenledningsnäten och fler bräddningar av avloppsvatten som förorenar våra råvattentäkter. Med kraftigare regn blir det mer ytvattenavrinning och vattnet för med sig organiskt material som vattenverken har svårt att hantera.
– Det kan leda till att gödsel och liknande sköljs med och då har vi en ökad risk för sjukdomsframkallande mikroorganismer. Vi hoppas att våra kontroller ska leda till bättre rutiner hos kommuner och vattenleverantörer, säger Torbjörn Lindberg.
Gå till toppen