Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Sverige

Imported

Skånes universitetssjukhus har inte klarat att bygga ut vården i livets slutskede i Malmö och Lund. Därför flyttar regionpolitikerna efter årsskiftet ansvaret för den palliativa vården och den avancerade sjukvården i hemmen till primärvården.

Det är få vårdområden där skillnaderna inom Skåne är så stora som när det gäller vården för obotligt sjuka patienter. Den palliativa vården i Skåne har de senaste åren utvecklats åt rakt motsatta håll i norra respektive södra Skåne.
I nordöstra och nordvästra Skåne utförs den palliativa vården och den kvalificerade vården i hemmen av primärvården. Där är vårdresultaten goda, i nivå med de bästa landstingen i landet.
I södra Skåne sköter sjukhusen vården. Malmö och Lund med omnejd ligger bland de sämsta i landet när det gäller vårdplatser för palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmen, ASIH.
I Malmö och Lund erbjuds inte heller vård hemma för barn och ungdomar, vilket har fått till följd att alla döende barn måste vårdas på sjukhusen.
I flera år har de skånska regionpolitikerna lovat att det ska bli bättring. Nu har en politisk styrgrupp enats, och lagt fram ett förslag om att primärvården tar över ansvaret för all palliativ vård och avancerad hemsjukvård i hela Skåne. På onsdag tas beslutet av Region Skånes vårdproduktionsberedning, och i maj ska regionstyrelsen få det på sitt bord.
Dessutom vill politikerna i hälso- och sjukvårdsnämnden tillsätta en ny utredning för att bygga ut den palliativa vården mer.
– Det har gått alldeles för långsamt och inte alls i den takt som vi har velat, säger Folkpartiets regionråd Gilbert Tribo.
Politikerna i alla läger är överens om att satsningarna på vård i hemmen och på vård i livets slutskede inte har varit tillräckliga i Malmö och Lund, trots att mycket pengar har avsatts. 2009 var det 10 miljoner kronor och 2010 35 miljoner.
– Men det hände ingenting. Man kan verkligen fråga sig vart de pengarna gick, säger Ingrid Lennerwald, socialdemokratisk ledamot i vårdproduktionsberedningen.
Partiet står bakom den styrande femklöverns förslag att föra över vården till primärvården, men vill att vårdplatserna byggs ut i en högre takt.
– Väldigt många vill vårdas hemma och dö hemma om det finns möjlighet till smärtlindring och omsorg. Men som det ser ut idag är det alldeles för många som mot sin vilja tvingas dö på sjukhuset, säger Ingrid Lennerwald.
Catharina Blixen-Finecke, moderat ordförande för vårdproduktionsberedningen, försäkrar att en utbyggnad är på gång.
– Vi har sagt att vi ska bygga ut den avancerade sjukvården i hemmen i hela Skåne, men vi måste göra det i etapper.

Fyra platser för 320 000 invånare

I mellersta Skåne, Lund med omnejd, är läget sämst när det gäller vård för döende patienter. Det finns bara 4 vårdplatser på sjukhuset i ett upptagningsområde på 320 000 invånare. I augusti väntas det nya Hospis öppna på S:t Larsområdet i Lund med 16 nya platser.
Avancerad sjukvård i hemmet, ASIH, har startat i mellersta Skåne och har nu 46 platser. Det finns en plan på att öka till 62. Det ska jämföras med Stockholm där det finns 44 platser per 100 000 invånare, det vill säga tre gånger så många.
I Malmö finns 29 hospisplatser och cirka 20 platser för vård hemma.
I nordöstra Skåne, Hässleholm och Kristianstad, finns 110 platser inom den avancerade hemsjukvården. 11 av dem är platser på Hospis. Det är i nivå med Stockholm.
Lunds universitet och Region Skåne planerar ett forskningscenter i Lund om palliativ vård. Crafoordska stiftelsen vill vara med och samfinansiera en professur.
Gå till toppen