Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Omsorgen utmanas i Lund

Fem kommunala enhetschefer protesterar mot utmaningsrätten.

– Det är en kränkning mot brukarna, säger enhetschef Monica Roth.

Attendo Care vill ta över fler vårdboenden i Lund med utmaningsrätten. Det ses inte med blida ögon av fem enhetschefer på kommunens vårdboenden.
– Det har skapat stor oro bland både personal och brukare att vi kan bli övertagna av företag som inte har det bästa ryktet, säger Monica Roth.
De fem enhetscheferna Maraia Bengtsson, Helena Lysebring, Katarina Malmborg, Annika Strömblad och Monica Roth ansvarar för LSS-boenden för cirka 90 brukare.
– De känner sig som handelsvaror, en av dem sa ”någon har köpt upp mig”. Utmaningsrätten är något abstrakt och svårt att förstå för flera av dem. Men vi känner att vi måste föra deras talan. De har inte önskat att någon annan vårdgivare ska ta över, säger Monica Roth.
Kvintetten hävdar att utmaningsrätten kommer att göra Lunds kommun mind­re attraktiv som arbetsgivare.
– Arbetsplatser som riskerar att bli uppköpta är inga attraktiva arbetsplatser. De som vill jobba i kommunal verksamhet söker sig då till andra kommuner utan utmaningsrätt. Vi befarar att det här kommer att skapa en stor personalomsättning och det gagnar inte brukarna, säger Monica Roth.
De befarar att företagen bara kommer att välja ut de ekonomiskt lönsamma verksamheterna. Kommunen borde, enligt enhetscheferna, själva kunna driva sina verksamheter lönsamt men då måste de få samma villkor som de privata företagen.
Lars Johansson (M) är ordförande i vård- och omsorgsnämnden.
– Att de inte tycker om det förstår jag, men de vet lika lite som jag hur det kommer att bli. Så egentligen har jag ingen anledning att kommentera, säger Johansson.
Oppositionen är kritisk och hävdar att alliansen bryter sitt vallöfte att inte privatisera mer inom äldreomsorgen.
– Utmaningsrätten gäller inte äldreomsorg eller hemvården utan för särskilda boenden, gruppboenden, dagverksamhet, träffpunkter och annat, kommentera Lars Johansson.
Niklas Mandin är regionchef på Attendo Care.
Varför använder ni er av utmaningsrätten?
– Vi driver fem LSS-boenden i Lund sedan 2008 och vill driva fler. Och när kommunen hälsar oss välkomna att utmana så gör vi det. Fyra boenden är lagom för ett arbetsledarområde, säger Niklas Mandin.
Personalen på de aktuella känner oro inför ett eventuellt övertagande, hur brukar det till?
– Lagen om anställningsskydd gäller och schemaläggningen är det första vi brukar prata med personalen om.
Använder ni er av färre anställda?
– Nej, det handlar om ett tydliggörande av när insatserna behövs göras.

Utmaningsrätten

Utmaningsrätten innebär att om de anställda eller ett företag kan visa att de kan driva en vårdverksamhet bättre och/eller billigare än kommunen, så kan de få ta över verksamheten.
Utmaningsrätten infördes i februari och Attendo Care är det första företag som hört av sig till kommunen. Fyra vårdverksamheter utmanas: Fäladen 1 på Magistratsvägen, Södra vägen 7H och 7R samt Trollebergsvägen 49B.
Om vård- och omsorgsnämnden finner att det är tillåtet enligt reglerna och lämpligt kommer verksamheterna att upphandlas genom anbudsförfarande. Det är då öppet för alla att lämna in anbud.
Gå till toppen