Sverige

Toppjobb för lärare ska lyfta skolan

Staten satsar nästan en miljard de kommande åren på karriärtjänster för lärare. Ett förslag presenteras inom kort.

Katedralskolan i Lund har lektorer i flera olika ämnen. En av dem är Annette Carlström. Hon tycker att lektorstjänsterna är en slags garant för att undervisningen i ett ämne kan utvecklas.Bild: Foto: Emma Larsson
Den som börjar arbeta som lärare idag kan se fram emot en långsam löneutveckling, både jämfört med andra yrkesgrupper och med lärare i andra länder.
Sedan den individuella och differentierade lönesättningen för lärare infördes 1996 har lönespridningen minskat, inte ökat.
Karriärtjänster för lärare är ett sätt att öka lönespridningen. Regeringen menar att det gör läraryrket mer attraktivt.
880 miljoner kronor per år i riktade statsbidrag ska hjälpa till att införa karriär­tjänster för lärare, och framför allt ge dessa karriärlärare ett lönepåslag. Lärarförbundet har räknat ut att det skulle ge upp mot 9 000 lärare möjlighet att få 5 000 kronor extra i månaden. En statlig utredning med förslag på hur dessa lärartjänster kan se ut, är färdig och väntar bara på att presenteras av utbildningsministern.
Anita Ferm på utbildningsdepartementet har gjort utredningen, och under arbetets gång hört om ett antal kommuner som redan på egen hand har utvecklat karriärtjänster för lärare.
– Min tolkning är att tiden är mogen nu, det börjar kännas som att många tycker det är viktigt att lärare får göra karriär som lärare. Vill man vara lärare ska man ha möjlighet att fortsätta utveckla det, säger hon.
Många av de kommunala initiativen har tillkommit de senaste tre–fyra åren. Anita Ferm på utbildningsdepartementet tror att bakgrunden är att det under ett antal år varit svårt att få unga människor att välja läraryrket. Nu är kommunerna dessutom i situationen att en stor kull lärare födda på 1940-talet är på väg i pension.
– Man känner att det här aldrig kommer att gå om man inte gör något, säger Anita Ferm.
Följande kommuner har idag olika slags karriärtjänster för lärare:
Lund och Uppsala: Har lektorer, det vill säga lärare som har gått forskarutbildning i sitt ämne. Lektorn kan vara huvudlärare i ämnet, forska på deltid eller utbilda andra lärare. Lönen ligger cirka 10 procent högre än andra lärares. Lund har drygt 20 lektorstjänster, Uppsala 16. Härnösand och Jönköping har också tagit beslut om att satsa på lektorstjänster.
Malmö, Lund, Eslöv, Kristianstad, Simrishamn, Helsingborg och Osby: 44 kommuner i Sverige, bland annat dessa i Skåne, har infört det som kallas kommundoktorander, där läraren kan forska på en del av sin arbetstid. Många kommuner sade sig också vara intresserade av att inrätta sådana tjänster.
Stockholm: åtta lärare arbetar sedan i höstas som coacher åt andra lärare i grundskolan. Coachernas löner ligger högre än den genomsnittliga lärarens.
Sollentuna: sex karriärlärare rekryteras under våren som får ett lönepåslag med minst 5 000 kronor för att coacha sina kollegor. Till att börja med varar projektet i tre år.
Södertälje: Fyra lärare ska från och med i höst vara coacher och handledare åt andra lärare, för att de ska kunna utveckla sin undervisning. Lönen för dessa lärarjobb är runt 40 000 kronor i månaden.
Gå till toppen