Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Debattinlägg: ”Ge högre straff för smuggling av cigaretter"

Skärp straffen för smuggling av cigarretter. Lagstifta om obligatorisk skattemärkning av tobak. Men var försiktig med ytterligare aggressiva skattehöjningar på tobak.
Det skriver Bengt Hedlund, VD för Svensk service handel & fast food, som i morgon anordnar ett seminarium i Malmö på temat pengarna bakom den organiserade brottsligheten.

Smuggelcigaretter.Bild: Arkivfoto Björn Larsson Ask
De höga priserna på tobak i kombination med öppna gränser leder till att det idag finns ett stort utbud av olagliga insmugglade cigaretter på marknaden. De säljs öppet i butiker och av ligor över hela Sverige.
Av den totala tobakskonsumtionen i Sverige är enligt en rapport från HUI, Handelns utredningsinstitut, 13 procent illegal. Det betyder att var nionde cigarett som röks i landet inte är skattad för i Sverige. I Malmö är problemet betydligt större där var tredje cigarett beräknas vara obeskattad, enligt en undersökning gjord 2012 av CPM Scandinavia AB.
Det är ingen slump att just Malmö har en tre gånger så hög andel illegala cigaretter som Sverige i övrigt. Det finns en tydlig länk mellan smuggelcigaretter och organiserad brottslighet. Både Tullverket och polisen har identifierat tobaken som en finansieringskälla för ligor verksamma i Sverige.
Pengar är den främsta drivkraften bakom organiserad brottslighet. I Malmö tjänar ligorna miljoner på att smuggla cigaretter. Pengarna används till att finansiera och utöka annan kriminell verksamhet. Förenklat kan man säga att utbudet av illegala cigaretter ger en bild av hur den kriminella brottsligheten mår – siffrorna för Malmö visar att gängen i Malmö både mår bra och stadigt ökar sina inkomster.
Tullverket beräknar att totalkonsumtionen av tobak i Sverige uppgår till 7 miljarder kronor årligen. Det ger en indikation på hur stora vinsterna för den organiserade brottsligheten är. Enbart mellan 2008 och 2010 beräknas svenska staten ha förlorat närmare 5 miljarder kronor i skatteintäkter till följd av tobakssmuggling. Det motsvarar halva Malmö stads totala årliga skatteintäkt.
Den illegala tobaken medför också stora problem för den svenska servicehandeln eftersom det finns en parallell illegal markna där butiker tvingas konkurrera på helt olika villkor.
Oseriösa butiker lockar in kunder genom att erbjuda billiga obeskattade cigaretter, laglydiga butiker förlorar kunder och därmed möjlighet till försäljning av andra varor. Många butiksägare har också uppgett att de mött hotfulla situationer där ligor försöker tvinga på dem illegala produkter till försäljning.
Ingen butik ska behöva lägga ner för att de följt de lagar och regler som finns i Sverige. Tvärtom bör de som inte följer lagar och regler vara de vars verksamhet stängs ner.
Alla måste vara delaktiga för att stoppa den illegala tobaken och därmed också strypa finanserna för den organiserade brottsligheten och gynna laglydiga småföretagare.
Som konsument kan man bidra genom att vara uppmärksam på de produkter man köper och fundera på om priset är tillräckligt högt för att täcka omkostnaderna.
Som butiksägare ska man aldrig sälja misstänkta illegala produkter och alltid begära kvitto på allt man köper från grossist.
Politikerna måste förbättra och förenkla den tillsyn av tobaksförsäljning som polisen och kommunen har ansvar för. För att en bra tillsyn ska vara möjlig måste de lagstifta om obligatorisk skattemärkning av tobak. Straffen för smuggling bör skärpas. Regeringen bör också vara försiktig med ytterligare aggressiva skattehöjningar på tobak som leder till en ökad efterfrågan på billiga smuggelcigaretter.
För att komma fram till hur smuggelcigaretterna i Malmö ska stoppas och belysa de problem som hänger ihop med dem har Svensk servicehandel & fast food tagit initiativ till ett seminarium i Malmö i morgon, den 4:e maj. Representanter från forskningscentret Transcrime presenterar under dagen en rapport om tobakssmuggling och hur dagens politiska regelverk underlättar för den illegala handeln.
Med på seminariet är politiker, representanter för Malmö stad, polisen och tullverket.
Gå till toppen