Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Sverige

Skola stoppar intagning

Ett sextiotal ungdomar som skulle börja ettan i augusti vid Mikael Elias gymnasium i Malmö och Lund måste tänka om. I sista stund stoppar skolorna höstens intag av nya elever. De sökande är för få.

Samtidigt som elevunderlaget till landets gymnasieskolor minskar blir antalet privata skolor fler. För många skolor går den ekvationen inte ihop.
– Vi har farhågor om att det kan komma fler intagningsstopp för hela skolor eller för vissa program. Vi är dock tacksamma om besluten fattas redan nu, i hyfsat god tid före sommarlovet, säger Ann-Sofi Nordh, gymnasiesamordnare i Malmö.
Det finns ett överutbud av gymnasieplatser i hela Skåne. Det slår hårt mot flera skolor. I Kävlinge har kommunen stoppat all intagning vid det kommunala Frans Möller-gymnasiet. Och nu hänvisas de niondeklassare som i höst hade tänkt sig att börja på Mikael Elias teoretiska gymnasium i Malmö och Lund till andra skolor.
Elever som ska börja tvåan och trean till hösten vid Mikael Elias-gymnasiets lokaler på Bergsgatan i Malmö får gå kvar, men har fått besked om att verksamheten ska skötas av det närbesläktade NTI-gymnasiet, inriktat på praktiska utbildningar. Mer information lämnas på ett föräldramöte på måndag.
– Skolan ska inte läggas ner, men vi tar inte in nya elever, förklarar Anneli Hammarberg, skolans verksamhetschef.
Anneli Hammarberg arbetar på Mikael Elias-gymnasiernas huvudkontor i Stockholm och beskriver beslutet om ett intagningsstopp som en rutinåtgärd när det blir för få elever på varje program.
– Tillståndet ligger kvar. Om ett år kan vi ta in nya ettor – om det finns underlag då.
Beslutet om ett ettårigt intagningsstopp gäller i nuläget endast Mikael Elias gymnasium i Malmö, men väntas följas av ett motsvarande beslut för Lund.
– Vi har samma funderingar där. Siffrorna för Malmö och Lund är helt likartade. I Malmö fanns det bara 24 förstahandssökande till fyra gymnasieprogram, säger Anneli Hammarberg.
– Vi stod inför en situation där vi skulle ta in cirka trettio elever i Malmö. Det tyckte vi var för lite på fyra program. Det blir för små grupper. Det ger inte den kvalitet vi vill ha. Hade alla sökt till samma program hade vi kunnat klara kvaliteten.
De sextio elever som väntas gå kvar i Malmö i höst får personal som ­istället är anställd av NTI-gymnasiet. Uppsägningar kan följa. Samma lösning är att vänta i Lund.
– I Malmö kommunicerar vi nu med elever, föräldrar och lärare. I Lund är vi inne i en intern process. Det är inget jag pratar om i tidningen, säger Anneli Hammarberg.
Marion Schöttelndreier och Eva Svensson, rektor och biträdande rektor på Mikael Elias gymnasium i Malmö, har i brev till elever och föräldrar beklagat det som händer.
”Istället för att arbeta vidare för att försöka få in fler elever fokuserar vi nu enbart på våra befintliga elever för att säkerställa att de får en hög kvalitet på sin fortsatta utbildning”, skriver de.
Enligt Marion Schöttelndreier har reaktionerna på brevet blivit blandade.
– Några elever är ledsna, några arga. Andra tror inte att detta förändrar någonting, säger hon.
Mikael Elias-gymnasiet finns på elva orter i Sverige och har totalt 1 900 elever. I Norrköping tar skolan i höst över driften av NTI-gymnasiet eftersom antalet sökande dit varit allt för få.
Den ökade konkurrensen om allt färre elever fick för två veckor Lernia att göra sig av med sina ungdomsgymnasier. Bland de 19 skolor som sålts till Thorengruppen i Umeå finns Tekniska gymnasierna i Malmö och Lund.
Gå till toppen