Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: Flygskatt - en dum idé

Klimatpåverkan är en anledning till att en del förespråkar flygskatt. Men flygets klimatpåverkan är relativt sett liten, cirka 2 procent av världens koldioxidutsläpp, skriver Anna Wilson, generalsekreterare för branschorganisationen Svenskt flyg.

Det pågår en teknisk utveckling som inom en snar framtid radikalt kan sänka flygets bränsleförbrukning, skriver Anna Wilson.Bild: Hussein El-Alawi
Det effektivaste sättet att hindra människor från att resa är att göra det så dyrt att enbart rika har råd. Denna omoderna och måhända även odemokratiska syn på mobilitet ger Jonas Paulssen uttryck för i en debattartikel på Aktuella frågor (6.5). Speciellt ogillar han att människor reser med flyg.
Jonas Paulssen verkar tro att Sverige är en ensam ö. Men flygmarknaden är global. Som ett led i att bibehålla, och helst öka, konkurrenskraften krävs att flygindustrin ligger i framkant på alla plan. Flyget måste vara både tillgängligt och hållbart. Det innebär att vi som jobbar inom flygindustrin vill fortsätta det framgångsrika miljöarbete vi redan arbetar med.
Under 2011 sjönk utsläppen från inrikesflyget med 8 procent per resenär samtidigt som trafiken ökade med 13,5 procent. Det är en utveckling i effektivisering per resenär som inget annat transportslag troligen är i närheten av och helt i linje med EU:s mål om att öka rörligheten på samma gång som utsläppen minskar.
Arbetet med att minska utsläppen, samtidigt som allt fler väljer flyget, är en utmaning som hela den svenska flygnäringen gemensamt prioriterar.
Svensk flygnäring är världsledande inom hållbart flyg och på ett år har inrikesflygets koldioxidutsläpp gått ned från 131 till 124 gram per personkilometer.
Flera svenska flygplatser är miljöcertifierade och har en nollvision för de egna utsläppen. Vi arbetar även med att minska utsläppen från marktransporter såväl på flygplatserna som till och från dem.
Tillsammans fokuserar flygbolag, flygtrafikledning och flygplatser på att utveckla och öka antalet gröna inflygningar som minskar buller, bränsleförbrukning och därmed luftutsläpp.
Det pågår en teknisk utveckling som inom en snar framtid radikalt kan sänka bränsleförbrukningen.
Flygindustrin har på FN-nivå, som enda internationella bransch, enats om globala klimatmål till 2050 som styr mot FN:s mål att begränsa jordens uppvärmning till två grader det närmaste århundradet. Vi inom branschorganisationen Svenskt flyg tycker att det är både bra och viktigt och det sista vi behöver är de höjda skatter på resande som Jonas Paulssen föreslår.
Klimatpåverkan är en anledning till att en del förespråkar flygskatt. Men flygets klimatpåverkan är relativt sett liten, cirka 2 procent av världens koldioxidutsläpp.
Sverige är världsledande på miljöarbete inom flyg och ansträngningarna sprider sig till andra länder. Därför bör den svenska flygnäringen få möjlighet att satsa för att minska utsläppen. Sverige bör stödja flygbranschens ambition att utveckla luftens vägar. Det är i luften vi gör nytta, inte nere på marken.
Flyget är ett kollektivt transportmedel i luften, ett fantastiskt sätt att skapa broar mellan människor, kulturer, forskning och utveckling. Den flygskatt som Jonas Paulssen förespråkar slår inte bara orättvist mot människor och ökar klyftorna, utan är också meningslös. Flera länder har prövat att införa en sådan skatt, men Holland och Danmark tagit bort den igen då den vållat stor samhällsekonomisk skada och inte gett några positiva miljöeffekter.
Och Irland har nyligen sänkt sin flygskatt och planerar att ta bort den helt.
Flyget känner inga gränser, varför vill då Paulssen försöka skapa nya?
Anna Wilson
Fredag 11 maj 2012
Gå till toppen