Huvudledare

Ledare: Förtryckande kvinnosyn

Imamer i svenska moskéer bidrar till att sprida en oacceptabel kvinnosyn. Även trossamfund måste respektera svensk lag och mänskliga rättigheter.

En manlig värld.Bild: Arkivfoto: Ola Torkelsson
Med dold kamera har SVT:s Uppdrag granskning dokumenterat kvinnoförtryck inom islam i Sverige.
Två kvinnor iförda nikab har vänt sig till moskéer för att be om råd. De berättar för imamen att den ena av dem har blivit misshandlad av sin man, som har gift sig med ännu en kvinna.
Ska hon ringa polisen? Får hon säga nej till att ha sex med honom? Är det okej att han har tagit en andra fru?
Sammanlagt besöker de sju moskéer och har telefonkontakt med ytterligare tre.
Svaren är upprörande.
Vid nio av moskéerna får de veta av imamen att mannen har rätt att ta sig mer än en fru. Vid sex av dem får de höra att kvinnan måste ställa upp på sex vare sig hon vill eller ej. Lika många gånger får de veta att hon inte bör polisanmäla att mannen har slagit henne.
En av imamerna tycker att den misshandlade kvinnan bör gå hem till sin man och be om förlåtelse.
Den kvinnosyn som kommer i dagen är avskyvärd. Och oacceptabel. Enligt svensk lag och enligt FN:s konventioner om mänskliga rättigheter.
Det går inte att dra Sveriges 400 000 muslimer över en kam, utifrån vad en handfull imamer har sagt. Även kristendomen rymmer extremister som pingstpastorn Åke Green och Jehovas vittnen. Kvinnliga präster och homoäktenskap är två exempel på frågor där Svenska kyrkan har haft svårt att få uppslutning i de egna leden. Det ligger i trossamfundens logik att man inte utan vidare kan sparka ut dem som gör sina egna tolkningar av skrifterna.
Helena Benaouda, ordförande i Sveriges muslimska råd, SMR, anser att imamernas uttalanden inför den dolda kameran är oacceptabla. Hon menar att det handlar om outbildade, frivilliga imamer, som moskéerna är beroende av för att de har dåliga resurser. Det är möjligt att det är en del av förklaringen.
Mohammad Fazlhashemi, professor i idéhistoria och själv muslim, intervjuas i Uppdrag granskning. Han anser att det bara är en mycket liten minoritet som delar den kvinnosyn som förmedlas av imamerna inför den dolda kameran. Så kan det givetvis vara.
Men även sedan allt ovanstående har beaktats kvarstår följande: En majoritet av de granskade moskéerna har spridit kvinnofientliga budskap genom sina imamer. De har gett råd som är förnedrande och i konflikt med svensk lagstiftning till en utsatt kvinna.
”Jag är jättestolt över det jag gjort, men jag kommer aldrig att kunna avslöja att det var jag”, säger en av kvinnorna som Uppdrag granskning samarbetade med. Hon är själv troende muslim – och uppenbarligen rädd för konsekvenserna om det skulle bli känt att hon försvarar kvinnors rättigheter.
SMR och de svenska moskéerna måste ta krafttag när det gäller kvinnosynen i de egna leden.
Stat och kommuner bör också sätta press på de islamiska församlingarna. Den lag som reglerar statsbidrag till trossamfunden säger att dessa bör ”upprätthålla och stärka de värderingar som samhället vilar på”. Förtryck av kvinnor får därför inte förekomma.
Gå till toppen