Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

En alltmer ojämlik stad

12 000 Malmöpersoner har varken registrerade inkomster från jobb, näringsverksamhet, kapitalinkomster eller offentliga stöd.

Flygbild över Malmö.Bild: Foto: Hussein El-Alawi
Det menar professor Tapio Salonen i  en purfärsk rapport som presenteras på tisdag.
Han hävdar att den okända och oftast borttagna delen av vuxenbefolkningen i Malmö har växt kraftigt de senaste tjugo åren, från 1,7 procent 1990 till 6,5 procent år 2008. Motsvarande siffror för Stockholm är 3,9 procent, för Göteborg 2,9 och för hela landet 2,3 procent.
Det går inte entydigt att svara på vilka människor det handlar om, hävdar Tapio Salonen, men en tänkbar förklaring är att de faktiskt har flyttat, att det handlar om svartarbete, att de är helt beroende av andra familjemedlemmar eller papperslösa.
Rapporten är framtagen för att öka förståelsen av Malmö idag och är ett underlag till Malmökommissionen som fokuserar på ojämlikhet i hälsa och levnadsvillkor.
Malmöhushållens ekonomiska villkor har studerats särskilt ingående. ”Det motiveras av att den ekonomiska dimensionen sätter en tydlig grund, i möjligheter eller begränsningar, för människors basala levnadsvillkor som hälsa, välmående och social delaktighet”, skriver Tapio Salonen.
Han konstaterar att sysselsättningsnivån i Malmö konstant ligger 11–14 procent lägre än i riket i stort även om statistiken inte räknar med dem som arbetspendlar till Danmark. Det finns även en stor skillnad i förvärvsgrad mellan svenskfödda och utrikesfödda, 72–75 procent mot 40–43 procent. Mest iögonfallande är att skillnaderna består över tid, skriver Tapio Salonen. En sådan stor skillnad finns inte lika tydligt i Göteborg och Stockholm.
De senaste tjugo åren har andelen personer i arbetsför ålder som inte jobbar eller läser ökat från 13,9 procent till 24,3 procent, alltså från var sjunde Malmöbo till nästan var fjärde.
En annan skillnad mellan Malmö och de två andra storstäderna, är enligt Salonen, att inkomstskillnaderna mellan hushållen markant fortsätter öka här. Det fattigaste har blivit fattigare och de rikaste rikare. ”Frankt uttryckt, Malmö är en alltmer ojämlik stad när det gäller hushållens inkomster”, skriver Salonen.
Skillnaderna visas främst mellan de som har jobb och inte än mellan svensk- och utrikesfödda.
Gå till toppen