Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Badhus försenas efter giftfynd

Familjebadhuset i Kroksbäck har inte bara sprängt budgeten.

Nu visar analyser att marken innehåller höga halter av den giftiga tungmetallen kadmium.

Ytterligare provtagning är begärd, som kan framtvinga tidskrävande och kostsam sanering.

Sydsvenskan avslöjade i tisdags att Malmös toppolitiker fått beskedet att det nya familjebadhuset i Kroksbäck enligt prognos drar över budget med 100 miljoner kronor.
En intensiv kostnadsjakt pågår och stadsfastigheters chef Anders Hultgren öppnade i gårdagens Sydsvenskan för att jakten på kostnadsbesparingar kan försena bygget.
Men problemen slutar inte där.
Stadsfastigheter har låtit konsultföretaget Vectura genomföra en miljöteknisk markundersökning på badhustomten intill Kroksbäcksparken inför bygget.
Med en skruvborr har Vectura tagit markprover på sex platser på tomten.
I två av tre prover på ytlig jord, ner till en meter från markytan, har konsulten hittat halter av den giftiga tungmetallen kadmium som överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärde för förorenad mark.
I båda dessa markprover har uppmätts strax över 50 mg kadmium per kilo jord. Just 50 mg/kg är gränsvärdet för känslig markanvändning.
De höga värdena begränsar möjligheterna att använda tomten för bygge av exempelvis bostäder eller förskolor.
Det skulle däremot gå bra att bygga industrier eller vägar på marken, även utan sanering.
Stadsfastigheter har, precis som lagen kräver, anmält de höga kadmiumvärdena till miljöförvaltningen. Där stämplades provresultaten in i går.
Går det att bygga ett badhus som ska besökas av barn på tomten?
– Konsulten rekommenderar fler provtagningar. Det tycker vi på miljöförvaltningen också är en lämplig hantering. I ett sådant här projekt vill man gärna ha både hängslen och livrem, säger miljöinspektör Magnus Lund.
Magnus Lund beskriver en stor tomt där det har borrats på sex ställen.
– Det har öppnats sex nyckelhål. Det behöver öppnas fler nyckelhål för att se helheten. Men det är redan klarlagt att det finns fyllnadsmassor på tomten och att det finns värden som sticker ut negativt.
Behöver tomten saneras och hur lång tid tar det?
– Det beror på vad man hittar vid den fortsatta provtagningen. Det är i dag omöjligt att säga hur det här påverkar tidsplanen för badhusbygget, säger Magnus Lund.
Stadsfastigheters chef Anders Hultgren instämmer i behovet av utökad provtagning på tomten.
– Det här kommer att innebära ytterligare kostnader för Malmö stad. Spontant menar jag att fastighetskontoret ska bära den kostnaden. Deras uppgift var att ordna en byggbar tomt till oss, en ren tomt, säger Hultgren.
– Det här är naturligtvis tråkigt, men vi följer rutinerna. Vi behöver fler provhål och därefter en analys om sanering är nödvändig.
– Eftersom bygget inte ska påbörjas förrän efter nyår menar jag att eventuell sanering inte borde behöva orsaka några ytterligare förseningar.

Tungmetall som orsakar cancer

Kadmium är en giftig tungmetall som redan vid låg exponering kan ge effekter på hälsa och miljö. Kadmium är ett grundämne och kan inte brytas ner i miljön. Ämnets höga toxicitet har medfört att en rad åtgärder vidtagits för att begränsa exponeringen.
Metallen ackumuleras i människokroppen. Den biologiska halveringstiden för kadmium som tagits upp av människokroppen beräknas vara så lång som 30 år. Detta innebär att en kontinuerlig tillförsel även av mindre mängder kan leda till en halt som är tillräckligt stor för att ge förgiftningssymptom.
Nya studier tyder på ett samband mellan kadmiumexponering och ökad dödlighet.
Studier visar också att kadmium påverkar njurens filtrerande förmåga.
Flera studier visar att kadmiumexponering leder till en ökad risk för cancer.
Det är sedan länge känt att hög kadmiumexponering påverkar kroppens omsättning av kalcium, vilket kan leda till benvävsuppmjukning och benskörhet.
Källa: Kemikalieinspektionen
Gå till toppen