Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Ekonomi

Kontanter på väg bort

I Sydvästskåne säger hälften av kontoren hos storbankerna
Swedbank, Nordea och SEB nej till kontantaffärer.

Bild: Foto: Torbjörn Carlson
– Det är väl inget fel på ny teknik, men många äldre har så svårt med automater och datorer att bankerna inte borde ha så brått med att ta bort kontanterna, säger Sven Persson, vice ordförande i Skånedistriktet av SPF (Sveriges pensionärsförbund).
Utvecklingen mot kontantlösa bankontor inleddes redan för cirka tio år sedan, om än i liten skala. De senaste åren har trenden förstärkts och allt fler bankkontor har slutat acceptera kontanter. Av de 31 kontor som Swedbank, Nordea och SEB har i Sydvästskåne är det idag bara 16 kontor som tillåter kontantbetalning över disk.
Bankerna motiverar den försämrade servicen bland annat med att färre kontanter minskar risken för rån. Ett annat skäl är att allt färre kunder i dag besöker bankkontoren för kontanttransaktioner.
– Vi vill införa kontantstopp där det fungerar, men vi anpassar det till den lokala marknaden och hur situationen ser ut där, säger Anna Sundblad, presschef på Swedbank.
Hon pekar på att mer än 98 procent av alla ekonomiska transaktioner inom Swedbank görs i andra kanaler än över disk. Indragningen av kontantbetalningar handlar inte heller om besparingar inom banken, hävdar hon.
– Kundernas efterfrågan på rådgivning från banken har vuxit kraftigt. Vi satsar resurser på att tillgodose den efterfrågan, säger Anna Sundblad.
Enligt bankerna som tagit bort kontanter på en del av sina kontor har detta inte väckt några starka kundreaktioner. Men SPF i Skåne har fått påstötningar från medlemmar som är kritiska till bankernas kontantpolitik.
– Vi är väl medvetna om att det upplevs som ett problem av en del äldre, men har hittills valt att inte agera utåt i frågan, säger Sven Persson.
Han anser att även äldre har en slags skyldighet att hänga med i de samhällsförändringar som sker.
– Men varför inte anpassa systemen efterhand som tekniken accepteras av människor? Många äldre tvingas idag lära sig väldigt mycket nytt på en och samma gång och det ställer till problem för dem.
Det finns samtidigt banker som inte följer med strömmen. Färs och Frosta Sparbank håller fortfarande öppet på kontanttransaktioner på samtliga sina kontor.
– Vi jobbar aktivt för minskad kontanthantering och utvecklingen av nya banktjänster går i en rasande fart. Samtidigt är vi måna om att tillhandahålla en bra service. Det är en svår balansgång, där vi i dagsläget valt att fortsätta hålla öppet för kontanter, säger Maria Wallinius, bankens marknadschef.
Handelsbanken tillåter också kontanta transaktioner på sina kontor.
– Vi har till och med infört kontantmöjligheter på de få kontor där det inte funnits. Kunderna uppskattar servicen, säger Bengt Carlsson, pressansvarig.
Nya aktörer på bankmarknaden har ofta gått i rakt motsatt riktning. Danske Bank har till exempel alltid sagt nej kontanta betalningar.
Starka intressen inom bankvärlden och handeln har ett kontantlöst samhälle som uttalat mål. Men att det skulle bli verklighet är knappast troligt.
– Kontantutbudet kommer att minska successivt under lång tid framåt, men kurvan lär till sist plana ut. Vi fortsätter nog att använda kontanter för vissa typer av enklare betalningar även i framtiden, säger Leif Trogen, avdelningschef på Svenska Bankföreningen.

Så mycket kontanter finns det

För några år sedan fanns det cirka 100 miljarder kronor i kontanter i omlopp i samhället. I takt med att kortbetalningarna ökat har mängder kontanter minskat till cirka 90 miljarder kronor. När det om några år sker ett sedelutbyte i Sverige ska nytryckningen grundas på att totalt 80 miljarder kronor i kontanter beräknas snurra i systemet.
Antalet kortbetalningar i Sverige har ökat från 0,2 miljarder betalningar 1999 till 2,0 miljarder betalningar 2011.
Kontanthantering öppnar för svarta affärer, menar kritikerna. Av de 30 miljarder kronor som finns i form av tusenlappar i Sverige når bara hälften av sedlarna bank- och handelssystemet. Var resten av sedlarna befinner sig vet ingen med säkerhet.
Källa: Svenska Bankföreningen 

Bankkontoren i Sydvästskåne

Nordea

Antal kontor

7

 Hanterar kontanter

3

Swedbank

Antal kontor

13

 Hanterar kontanter

7

SEB

Antal kontor

11

 Hanterar kontanter

6

Sparbanken Öresund

Antal kontor

35

 Hanterar kontanter

22

Färs och Frosta Sparbank

Antal kontor

8

 Hanterar kontanter

8

Handelsbanken

Antal kontor

20

 Hanterar kontanter

20

Danske Bank

Antal kontor

4

 Hanterar kontanter

0

Gå till toppen