Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Läromästare med intresse för nya strömningar

Claes Schaar, Lund, professor emeritus i engelska, särskilt engelskspråkig litteratur, har avlidit dagen efter sin 92-årsdag. Hans närmaste är dottern Anna Svenson med make Per, sönerna Johan med maka Ingrid och Christian samt barnbarn och barnbarnsbarn.

Ingen svensk vetenskapsman i ämnet engelskspråkig litteratur har haft en spännvidd som Claes Schaar.
Hans forskning sträckte sig över nästan ett årtusende, från tidigt fornengelskt 800-tal till det sena 1600-talet. Arbetena om engelsk sonettdiktning och om John Miltons berömda dikt ”Paradise Lost” har vunnit internationellt erkännande som banbrytande.
Även metodiskt och teoretiskt var han en föregångsman: den läsnings- och tolkningsmodell han kallade vertical context systems utgör en samtidigt sofistikerad och handfast utformad vägledning för dem som intresserar sig för hur litterära texter genomsyras av reminiscenser från underliggande verk av de mest skilda slag.
1964 tillträdde Claes Schaar den då nytillkomna professuren i engelsk litteratur i Lund. Han skapade snart ett forskarseminarium som under årens lopp frambragte dussintalet doktorer, av vilka flera själva så småningom blev professorer.
Flera förnämliga lundaavhandlingar hörde hemma inom en av hans egna forskningsspecialiteter, den engelska renässansen; men han handledde också doktorander som sysslade med så olika företeelser som den viktorianska romanen och den moderna afrikanska litteraturen.
Att kalla Claes Schaar en professor av den gamla stammen är bara delvis adekvat. Hans unika lärdom, hans auktoritet och hans suveräna framtoning må framstå som egenskaper som hör till en svunnen epok; men de är bara en del av en sammansatt bild.
Claes Schaar var ingen bakåtsträvare: han var intresserad av nya strömningar inom litteraturkritik och -teori, och under ett av våra sista samtal välkomnade han tanken att hans magnum opus om Milton skulle läggas ut på internet (open access) och på så sätt göras tillgängligt för nya forskargenerationer.
Både som vetenskapsman och som handledare ställde Claes Schaar höga krav på sina adepter och medarbetare, men de allra högsta kraven ställde han på sig själv.
Han hyste en stark motvilja mot stora ord, särskilt om de fälldes om honom. Uppvaktningar och hyllningar var honom främmande, och hade han kunnat förhindra att det skrevs minnesord om honom, hade han gjort det.
Det kunde han nu inte. När han nu har lämnat oss, känns det angeläget att påminna inte bara om lärdomsgiganten utan också om personen Claes Schaars rättrådighet, generositet, hjälpsamhet och humor.
Även när den höga åldern inskränkte hans personliga sfär präglades samtalen med honom av en blid livsvisdom, där de glada minnena från det förflutna blandades med acceptans av det närvarande och stillsam optimism inför det kommande.
I alla avseenden var Claes Schaar en läromästare på tusen. Den som haft förmånen att vara hans lärjunge bär med sig en skatt av minnen och en livslång tacksamhet.
Gå till toppen