Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Lomma

Åklagare har tröttnat på polisen

Polisen har inte hunnit titta på om JM AB begick ett miljöbrott i Lomma hamn.

Miljöåklagarna är trötta på att Skånepolisen inte utreder miljöbrott.

– Skånepolisen har inte förmått lösa detta på tolv år, säger miljöåklagare Ingvar Wennersten.

Sydsvenskan berättade i fredags om Lomma hamn där 870 ton förorenad jord hamnade på fel ställe.
Länsstyrelsen ställde krav på provtagning och den visade att det inte finns någon risk för varken miljö eller människors hälsa.
Länsstyrelsen gjorde också en åtalsanmälan för att få utrett om något brott begicks i samband med att schakthögarna blandades ihop.
– Så sent som för en timme sedan påminde jag polisen för att se vad som händer i ärendet. Jag har inte hört någonting från dem, säger Ingvar Wennersten, miljöåklagare.
Ingvar Wennersten begärde i januari att polisen skulle utreda ärendet. Han har inte mycket hopp om att det kommer att utredas.
– Jag personligen har fått in ett 20-tal anmälningar om miljöbrott bara idag och min kollega ytterligare ett 20-tal och jag tror inte att de kommer att utredas, säger han.
Skånepolisens miljöbrottsutredare sitter på olika enheter. Åtalsanmälan om Lomma hamn har hamnat hos Mellersta Skånes polisområde. Som handläggare står Cecilia Kjærsgaard, chef för kriminaljouren.
– Jag är inte miljöbrottsutredare, men ärendet ligger på mig fortfarande, säger hon när Sydsvenskan ringer upp.
– Ärendena tas i tur och ordning, och just nu har vi bara en miljöutredare för den andra är tjänstledig, förklarar Cecilia Kjærsgaard.
På Riksenheten för miljö- och arbetsmiljö är även chefsåklagare Mats Palm missnöjd med Skånepolisens prioriteringar vad det gäller miljöbrott.
– Det är ett jättebekymmer och har varit mer eller mindre i tolv år, säger han.
Problemet är att det inte finns någon särskild enhet inom polisen som sysslar med miljöbrott.
– Under det senaste året har miljöbrottsanmälningarna ökat och det är ett viktigt område i internationellt perspektiv. Jag är förvånad över att polisen inte har lyckats ta tag i det, säger Mats Palm.
Inspektör Stefan Borvén är processledare för miljöbrott på Skånepolisen. Det innebär att han fördelar brottsanmälningar på de fem olika polisområdena, oftast geografiskt efter där brotten har ägt rum.
– Det är en realitet att det inte fungerar idag. Miljöbrotten går inte att jämföra med andra brott. De prioriteras undan på polisområdena. Många av utredningarna kräver stora resurser, säger han.
På varje polisområde finns en eller två personer som har till uppgift att undersöka miljöbrott. Ofta får de också ta hand om annan speciallagstiftning som jaktbrott, brott mot fiskerilagen och så vidare.
– Det är mycket möjligt att det hade varit bättre om vi hade varit en organisation och knutna till en rotel, säger Stefan Borvén.
I oktober ska Skånes polischefer ha ett möte om hur polisen ska göra för att klara upp fler miljöbrott.

Miljöbrott

I snitt anmäls 3 000 miljöbrott i Sverige varje år.
Under 2011 blev 17 procent av alla miljöbrott i Sverige antingen prövade i domstol eller straffade med företagsbot.
Gå till toppen