Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Sverige

Bråk om etanols klimateffekter

 

EU:s beslut att Europas bilar ska ha minst tio procent biobränslen i tanken, riskerar att förvärra utsläppen av växthusgaser rejält.

Anledningen är att nya arealer stora som Danmark måste röjas för odlingarna.

 

Bild: Foto: Johan Bävman
Och just Danmark hade som EU:s ordförandeland hoppats kunna hantera och bena ut detta dilemma som ligger i biodrivmedlen.
– Men vi har ingenting kunnat göra eftersom vi fortfarande väntar på ett förslag från EU-kommissionen, säger Martin Lindgreen på danska regeringens klimatministerium.
När Danmark tog över som ordförandeland vid årsskiftet var frågan om biodrivmedel och markanvändning en av landets prioriterade frågor.
Anledningen är de allt fler rapporter som pekar mot att bränslen som etanol inte är så klimatsmarta. Orsaken förkortas ILUC (Indirect land-use change) där resonemanget ser ut så här:
Om spannmålen från åker används för att tillverka drivmedel, så måste annan mark röjas för odling av livsmedel. Annars går människor hungriga i motsvarande grad.
Både när mark röjs och brukas avger den stora mängder klimatgaser. Värst blir det om kolrika marker som skogar eller torvmossar omvandlas till odlingsmarker för grödor till biodrivmedel.
– Det är mycket viktigt att se problemets omfattning, säger Martin Lindgreen på klimatministeriet. Vi ska inte skapa större klimatproblem än vad vi löser med biobränslen.
Världsproduktionen av etanol ökar dessutom snabbt, från 74 till 85 miljoner kubikmeter på bara tre år, enligt amerikansk statistik.
Danmark hade räknat med ett förslag från EU-kommissionen där alla produktionsled – inklusive ILUC – vägs in när klimatnyttan med biodrivmedel summeras. Men enligt nyhetssajten Euractiv, som har fokus på EU, har kommissionen svårt att enas. Klimatkommissionären är för medan energikommissionären är emot att hantera ILUC.
EU-kommissionen har ändå låtit göra en rad beräkningar på konsekvenserna av att få upp andelen förnybara drivmedel i transportsektorn.
Målet för politiken är att de ska öka till tio procent till år 2020.
För att få fram bränslevolymerna utan att dra ner på livsmedelsproduktionen, fordras nya odlingar av spannmål, oljeväxter eller socker på 5,2 miljoner hektar. Det är en yta större än Danmark.
Enligt de kalkyler som kommissionens forskningsorgan JRC gjort kommer större delen av odlingen att ske utanför EU.
Det brittiska miljöinstitutet IEEP har räknat på klimatkonsekvenserna av att bryta all denna nya mark för att producera biodrivmedel.
En av slutsatserna är att utsläppen av klimatgaser blir mellan 80 och 160 procent högre jämfört med bensin och diesel.
Det betyder enligt IEEP en ökning som motsvarar utsläppen från ytterligare mellan 14 och 29 miljoner bilar på vägarna i EU.
Gå till toppen