Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Svedala

Ökat bilberoende kan sänka äventyrsbadet

Äventyrsbadet, hotellet och villamattorna i Bara sågas av länsstyrelsen. I ett yttrande till Svedala kommun skriver man: ”Länsstyrelsen finner hela den föreslagna bebyggelsen söder om Bara som olämplig”.

Länsstyrelsens kritik mot planprogrammet Bara Söder med 800 bostäder, en hotellbyggnad med 400 rum samt ett äventyrsbad är hård.
– Vi har gjort en bedömning av planen som helhet och det är två viktiga punkter som sticker ut: kollektivtrafiken och riksintressen, säger Elisabet Weber, länsarkitekt, Länsstyrelsen i Skåne.
Länsstyrelsen menar att det saknas förutsättningar för kollektivtrafik och samhällsservice i området. De skriver att bostadsområdena är placerade på ett sätt som bidrar till ett ökat bilberoende, något som strider mot nationella mål om minskad klimatpåverkan och en god boendemiljö. Liknande kritik har tidigare presenterats av Skånetrafiken.
– Kollektivtrafiksproblematiken är kopplad både till bostäderna och till badanläggningen, säger Elisabet Weber.
Enligt Svedala kommun beräknas äventyrsbadet locka uppemot en miljon besökare varje år och länsstyrelsen anser att det är direkt olämpligt att placera en så pass besöksintensiv anläggning på ett läge med en begränsad kollektivtrafikförsörjning. Idag har Skånetrafiken en busslinje som kör längs Malmövägen.
– Vi tycker precis som Skånetrafiken att en framtida spårtrafiklösning inte kan ses som ett argument i planen eftersom det är osäkert om det faktiskt blir av, säger Elisabet Weber.
När det gäller riksintressen trycker länsstyrelsen hårt på att Svedala kommun måste bevara Spångholmens gård och backlandskapet. Enligt planprogrammet är Spångholmens gård en del i hotell- och badkomplexet.
– Om exploateringen av området sker utifrån det föreslagna programmet kommer historiska strukturer att raderas ut. När det är som bäst kan man bygga nytt men bevara strukturen på landskapet. Det tycker vi inte att man vill göra här, säger Elisabet Weber.
Hon påpekar att riksintressen inte är ett förbud men att kommunen ska beakta det vid planering och ta hänsyn till det.
– Man ska kunna se värdena även när den nya bebyggelsen har tillkommit. Det tycker vi är svårt med förslaget som kommunen har gett. Om exploateringen sker i så stor skala medför det så stora förändringar av landskapet att geologiska värden som utgör riksvärden i området inte kommer att kvarstå, säger Elisabet Weber.
Svedala kommun har tagit emot yttrandet och kommunalrådet Linda Allansson Wester (M) säger:
– Det här är ett viktigt framtida projekt för hela vår region. Vi ser Bara Söder som en verklighet. Detta är länsstyrelsens synpunkter och vi kommer självklart att väga in dem i vårt fortsatta arbete.
Om kommunen går vidare med det liggande förslaget kommer länsstyrelsen att överklaga framtida detaljplaner.
Gå till toppen