Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Svedala

Ridcenter nära tvångslikvideras

Ridanläggningen Bökebergs gård AB var på tisdagen timmar från att försättas i likvidation.

Trots skulder i mångmiljonklassen hos kronofogden lovar ägaren Christer Andersson att försäljning av tillgångar i Polen ska rädda Bökeberg undan konkurs.

I stallet. Christer och Monica Andersson ser om hästarna.Bild: Arkivfoto: Ove Jonsson 2012
Tisdagens akuta likvidationshot berodde på att bolaget inte i enlighet med aktiebolagslagen lämnat in sin årsredovisning till Bolagsverket i tid.
Bara några timmar innan slutfristen löpte ut inkom dock redovisningen till verket.
– Vi hade full koll och visste precis när fristen gick ut. Någon risk för likvidation fanns inte. Förseningen beror på problem med underlaget. Olika bolag hade tagit olika kostnader och det tog tid att reda ut, säger Christer Andersson som tillsammans med hustrun Monica äger och driver Bökebergs gård.
Bolagets årsredovisningar har även tidigare år varit försenade.
– Visst har vi varit sena tidigare. Vi växte så mycket och hade så mycket omkring oss att vi inte hade den kapaciteten. Men nästa bokslut kommer att visa ett mycket positivt resultat – en omsättning på mellan 6 och 7 miljoner och ett plusresultat på 4,2 miljoner kronor, säger Christer Andersson.
Enligt Kronofogdemyndigheten har makarna och deras bolags skulder på flera miljoner kronor. Men Christer Andersson menar att siffrorna är överdrivna och i verkligheten understiger två miljoner kronor.
Frigörandet av kapital ska, enligt Christer Andersson, möjliggöra betalningen av alla skulder och ge Bökebergs gård en stabil framtid.
– Vi kommer att sälja av tillgångar i Polen och reglera mellanhavandena med alla våra fordringsägare. Verksamheten på Bökeberg går runt och håller sina egna kostnader. Däremot har vi fått fondera ner pengar i våra dotterbolag som har drabbats av andras konkurser. Det har i sin tur drabbat moderbolaget.
Revisorer i makarna Anderssons bolag har vid olika tillfällen kritiserat sen inbetalning av moms, skatter och avgifter till staten.
Den allvarligaste anmärkningen handlar om att Christer Andersson under verksamhetsåret 2008-09 på ett juridiskt tveksamt sätt låtit Bökebergs gård AB låna 3,2 miljoner kronor från dotterbolaget Alfa Stenhus Construction AB.
Som säkerhet lämnade Christer Anderssons bolag Bökebergs gård AB aktier för drygt 100 000 kronor som bolaget äger i dotterbolaget. Revisorn ansåg dotterbolagets fordran vara mycket osäker och att Christer Andersson inte borde beviljas ansvarsfrihet.
I dagarna försattes Alfa Stenhus Construction AB i konkurs. Bolagets fordringsägare riskerar att förlora pengar om Bökebergs Gård AB inte kan betala tillbaka lånet.
– Vi var två som ägde bolaget vid den tiden. Jag skulle ha köpt ut den andre delägaren. En skatterådgivare gav oss rådet att göra så här istället när vi sålde ett annat gemensamt bolag. Den andre delägaren fick en större andel av den försäljningen medan jag tog ut min andel av försäljningen genom lånet i Alfa Stenhus Construction, säger Christer Andersson.
 
 
GENMÄLE: Bökeberg är inte på väg mot konkurs
Med gemensamma tillgångar – privat och i Bökebergs gård AB – på mellan 40 och 50 miljoner kronor och totala skulder (inklusive skulderna hos kronofogden) på drygt 17 miljoner kronor är ett konkurshot inte relevant för Bökebergs gård.
Uppkomna skulder är ett resultat av att banken har sagt upp alla lån. Ett positivt förhandsbesked om byggkreditiv för uppförande av ett nytt stall till ridgymnasiet utmynnade i ett tillbakadragande efter Greklandskrisen. Bygget var då redan halvvägs och har till 95 procent nu färdigställts åt skolan. Återstår kostnader för 180 000 kronor. Försäljningen av en fabrik i Polen skulle frigöra det kapital som behövdes för färdigställande av hela ridcentret. Torsdagens artikel har orsakat avbrott i försäljningen.
Bökebergs gård AB köper nu fastigheten Yddinge 3:1, inklusive gamla byggnader, av oss och får förvärvstillstånd. Därmed skapas underlag för ett positivt lånebesked från banken, nu till Bökebergs gård AB och vi frigörs från lånen och skulderna hos Kronofogden. Då finns det totalt lån för 17 miljoner kronor hos Bökebergs gård AB och värden för 45 miljoner kronor.
Inkomster från verksamheten i form av lokalhyror, tävlingar och events klarar lätt lönsamhetskraven när räntor, amortering, drift och underhåll dragits av.Härmed kan konstateras att torsdagens artikel inte återspeglar verkligheten, så vida inte utförsäljningen av fabriken i Polen skadats.
Christer och Monica Andersson
Sydsvenskan svarar:
Sydsvenskan berättade i torsdags att Bökebergs gård och dess ägare har stora skulder hos Kronofogden. Skulder hos Kronofogden är en tydlig indikation på att man har problem med sin betalningsförmåga. Eftersom Bökebergs gård är en stor och välkänd aktör i Häst-Sverige är det av stort allmänintresse att granska bolagets och dess företrädares ekonomi.I rubriken i papperstidningen skrev vi att bolagen är på väg mot konkurs. Den slutsatsen kan vi inte dra utifrån de fakta vi hade att tillgå. Vi borde istället ha skrivit att bolaget var nära att bli tvångslikviderat, vilket var den problematik artikeln lyfte fram.
Martin Hallgren, chef Omkretsen

Det här har hänt

2004
Christer och Monica Andersson köper Bökebergs gods för 11 miljoner. I köpet ingår ett tjugotal byggnader i en stor park vid Yddingesjöns strand och 37 hektar mark.
2005
Maj: Bygglov beviljas för ridhus i jätteformat. Gården ska bli ett centrum för hästsport med stortävlingar, hotell, restaurang med festlokaler. Och till det ett nöjescenter med stor arena för som mest 4 000 sittande åskådare.
2007
Maj: Bökebergs arena invigs med stor hästshow, tävlingar och underhållning med bland andra artistgruppen Rednex.
December: Verksamheten är i gång med stor julshow med bland andra artisten Jill Johnson.
2008
November: Revisorn kritiserar bokföringen i Bökebergs gård AB. Tillgångar har bokförts på ett sätt som ger en överdrivet positiv bild av bolagets ekonomiska ställning och resultat.
December: Skolverket ger klartecken för start av ett ridgymnasium på Bökebergs gård. Gymnasiet blir treårigt med tjugo elever per årskull och ska drivas av friskoleföretaget Sveriges ridgymnasium.
2009
Juni: Revisorn riktar kritik mot att Christer Andersson på ett juridiskt tveksamt sätt låtit Bökeberg låna 3,2 miljoner kronor från dotterbolaget Alfa stenhus construction AB och anser att Christer Andersson inte bör beviljas ansvarsfrihet.
Juli: Bökebergs gård AB har skulder hos kronofogden för över 600 000 kronor. Bolaget begärs i konkurs men betalar i sista stund.
EM i voltige arrangeras i Bökeberg.
2010
April: Revisorn anmärker på att Bökebergs gård AB flera gånger betalat skatter och avgifter för sent.
2011
Maj: Världsfinalen i westernridning arrangeras i Bökeberg. 2012
April: Ägarna till Bökebergs gård vill uppföra en slottsliknande byggnad vid Yddingesjöns strandkant men nekas nödvändig dispens från strandskyddet.
Juni: Bökeberg AB undgår att försättas i likvidation efter att i sista ögonblicket ha lämnat in sin årsredovisning till Bolagsverket. Revisorn anmärker på at bolaget inte skött momsinbetalningarna till staten som man bör.

Fakta

Skulder för mångmiljonbelopp

Makarna Christer och Monica Andersson, som tillsammans äger Bökerbergs gård, har skulder hos Kronofogden på sammanlagt 16,2 miljoner kronor.

Båda makarna är fullt ansvariga för en bankskuld på 14,2 miljoner kronor. Skulden finns därför registrerad två gånger hos Kronofogden: en gång på Christer Andersson och en gång på Monica Andersson. 

På samma vis förhåller det sig med en annan skuld på 2 miljoner kronor, som både makarna och deras bolag står som ansvariga för. Bökebergs gård AB har tillgångar för över 20 miljoner kronor (22 miljoner enligt 2010 års bokslut)

Skulderna är sådana som olika fordringsägare begärt hjälp med att driva in.
Christer Andersson: 11 171 361 kronor i obetalda banklån och fordringar till ett privat företag.
Monica Andersson: 8 743 757 kronor i obetalda banklån och fordringar till ett privat företag.
Bökebergs Gård AB: 2 065 277 kronor i skuld till privat konsultfirma. Vid olika tillfällen har moms, skatter och avgifter inte betalats i tid.

Alfa Stenhus Construction AB: 2 813 877 i skatteskulder, trängselskatter, parkeringsavgifter, felparkeringar och fordonsavgifter. Företaget är försatt i konkurs. Under 2008-09 fördes tillgångar för 3,2 miljoner kronor över till moderbolaget Bökebergs gård AB på ett enligt revisorn otillbörligt sätt. Vid olika tillfällen har skatter och avgifter inte betalats i tid.

Alfa Stenhus Group AB: 254 613 kronor i obetalda skatter och skulder till ett privat företag.
Alfa Stenhus Production AB: Skatteskulder på 254 030 kronor betalades in på onsdagen. Begäran om konkurs är återtagen.
Projekt Invest Öresund AB: 23 272 kronor i skuld till två privata företag.

Årsredovisning och likvidation
Alla aktiebolag måste lämna in sin årsredovisning till Bolagsverket där den blir en offentlig handling. Tanken är att utomstående ska kunna kontrollera bolagets ekonomi och bedöma eventuella risker med att göra affärer.
Eftersom aktiebolagsformen gör det möjligt för ägaren att slippa betala bolagets skulder vid en konkurs anses kravet extra viktigt för att skydda kunder, leverantörer, anställda och andra mot ekonomisk skada.
Bolag som inte följer reglerna riskerar att likvideras. Det betyder att Bolagsverket utser en likvidator som tar över bolaget och avvecklar det.

Gå till toppen