Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Frias i mangamålet

En serievetare som åtalats för barnpornografibrott i det så kallade mangamålet frias av Högsta domstolen.

Simon Lundström.Bild: Foto: Niklas Larsson
"Jag är givetvis väldigt lättad, dels för att det underlättar min personliga situation, men faktiskt framförallt generellt lättad för Sverige som helhet. Det skulle nämligen varit mycket svårt för mig att förhålla mig till Sverige som land om det skulle visat sig att vi förbjuder vissa fantasiuttryck", skriver Lundström i ett mejl till TT.
Domstolen konstaterar att teckningarna är pornografiska och att de föreställer barn, men att det handlar om fantasifigurer som inte kan misstas för verkliga barn.
HD gjorde därmed en helt annan bedömning än både hovrätt och tingsrätt. Man vägde in att ett sådant beslut strider mot yttrandefriheten.
– Vi gjorde en bedömning om det var proportionellt att kriminalisera orealistiska teckningar och vägde in den yttrandefrihet och informationsfrihet som finns i den svenska grundlagen vid vårt beslut, säger Göran Lambertz, justitieråd i Högsta domstolen.
Domen blir prejudicerande, dock blir det även i fortsättningen alltså straffbart att inneha bilder som är alltför verklighetstrogna.
– I allmänhet är det förbjudet att inneha realistiska mangabilder som kan tolkas som barnporr medan icke verklighetstrogna är icke straffbara. Sedan är det klart att det kan finnas gränsfall som kan vara svåra att avgöra, säger Göran Lambertz.
Domen fick mest positiva reaktioner från flera håll under fredagen.
– Jag är oerhört glad för Simons skull. Att han hade så mycket civilkurage att han vågade ropa ut i media att det här var fel gjorde att han blev av med alla sina jobb och han gick nästan i personlig konkurs. Så för honom är det här en underbar upprättelse och jag förutsätter att de förlag som gav honom jobb innan nu kommer att ge honom jobb igen, säger Fredrik Strömberg, ordförande i Seriefrämjandet och expertvittne under mangarättegången.
Men Strömberg är kritisk mot osäkerheten kring hur lagen ska tolkas. I tingsrätten dömdes Lundström för 52 bilder, i hovrättten för 39 bilder och HD bedömer en enda bild som straffbar. Men Lundström frikänns ändå eftersom han är serieforskare. Hade han inte varit serieexpert hade han blivit dömd, enligt HD:s resonemang.
Därför innebär domen att det fortfarande är straffbart att inneha en pornografisk teckning av ett barn, även om det är en fantasibild.
Justitieminister Beatrice Ask har inte hunnit läsa domskälen och är försiktig i sina kommentarer. Men hon framhåller att det kan bli besvärligt om man ska börja skilja på olika typer av framställningar av barnpornografi.
– Rent allmänt kan jag säga att lagstiftningen inte gör någon skillnad mellan olika sätt att framställa en bild på och den inkluderar såväl enskilda barn som barn som grupp.
Björn Sellström, gruppchef på Rikskriminalens barnpornografigrupp, välkomnar HD:s dom.
– Nu kan de sortera bort det här materialet, en gång för alla. Det kommer absolut att underlätta vårt arbete. Lagstiftningen tar med den här domen tillbaka lite av den trovärdighet som jag tycker att man förlorat under det här målet, säger Sellström.
Mårten Schultz, professor i civilrätt i Stockholm, tycker dock inte att HD-domen ger någon tydlig vägledning för framtida rättsprocesser.
– Det viktigaste med den här domen är att en person som tidigare var dömd som brottsling nu är fri. Men ser man till rättsläget innebär domen att vi har fler frågor att besvara nu än vi hade från början, säger Schultz.
HD:s ställningstagande gör det också tydligt att det är brottsligt att inneha en tecknad pornografisk bild av ett barn, även om det är en fantasibild.
– Min åsikt är att det är dåligt, fantasier borde inte vara kriminella enligt min uppfattning. Men lagstiftaren och HD har samma uppfattning här, lagstiftaren har varit tydlig med att det ska kunna vara kriminellt att inneha även fantasibilder, säger Schultz.
Manga är en serieteckningstradition som är oerhört populär i Japan och mangaalbum säljs i miljonupplagor. Typiskt för manga är att figurerna har stora, känslomässigt uttrycksfulla ögon. Även i Sverige har manga sålts i stora upplagor sedan början av 2000-talet, inte minst Akira Toriyamas albumserie "Dragon Ball".
Gå till toppen