Aktuella frågor

Debattinlägg: "Inget behov av ökad arbetskraftsinvandring"

Kommunistiska parttiet kräver stopp för arbetskraftsinvandringen och ökade resurser till Komvux.

I våras anordnade Arbetsförmedlingen en stor jobbmässa på Konserthuset i Malmö. Drygt 30 arbetsgivare sökte bland annat badvakter, fritidsvärdar, butikssäljare, web- och systemutvecklare, baristor, ventiltekniker, taxi- och budchaufförer och vårdpersonal.Bild: Arkivfoto: HUSSEIN EL-ALAWI
Vi undrar vilken verklighet migrationsminister Tobias Billström (M) och hans partikollega Olof Lavesson befinner sig i, uppenbarligen är det inte i dagens Sverige med cirka 390 000 arbetslösa.
De båda moderaterna skriver att Sverige behöver ökad arbetskraftsinvandring eftersom det råder arbetskraftsbrist (Aktuella frågor, 10.6). De bygger sin argumentation på att fram till år 2015 väntas ungefär 850 000 personer passera pensionsåldern. Det är inte sant, och förutsatt att Billström och Lavesson studerar SCB:s siffror är det dessutom en medveten lögn.
Följande är fakta: Under de tre åren fram till år 2015 passerar tre årsklasser pensionsåldern 65 år och dessa årsklasser utgör sammanlagt 348 000 personer (källa: SCB). De som idag är arbetslösa fyller alltså med råge den lucka framtidens pensionärer lämnar efter sig. Lägg därtill det otvetydiga faktum, att varje gång en årskull pensioneras ställer sig en ny till arbetsmarknadens förfogande, ungdomar som kan börja jobba.
Tobias Billström och Olof Lavesson hävdar vidare, att enligt ny statistik sjunker tillgången på arbetskraft som har relevant kompetens. Denna brist vill de avhjälpa genom att dränera andra länder på utbildad arbetskraft.
Om den borgerliga alliansen hade haft minsta ambition att minska arbetslösheten vore det rimligare att omskola arbetslösa i Sverige till rätt kompetens. De båda skribenterna har tre års framförhållning när det gäller pensionsavgångar och borde därför ha samma framförhållning när det gäller omskolning. Börjar man idag kan det inte vara något större problem att skola fram den kompetens som krävs 2015.
De borgerliga partierna har suttit vid makten sedan 2006 och därmed också haft makt över vuxenutbildningen sedan dess. Det gör att de själva hade kunnat förhindra den påstådda kompetensbristen. Men fakta är att borgarregeringen har gjort precis tvärtom. Den har genomfört gigantiska nedskärningar inom Komvux. Bara under sitt första år vid makten minskade borgarna statsanslagen till denna skolform med en tredjedel (källa: Skolverket).
Tobias Billström och Olof Lavesson kan inte vara omedvetna om SCB:s siffror eller sin egen slakt av vuxenutbildningen.
Det är uppenbart att Moderaternas krav på ökad arbetskraftsinvandring handlar om helt andra saker än att fylla luckor efter pensionärer. De vill bevara den höga arbetslösheten för att på så sätt motivera arbetslinjen, det vill säga sänkta ersättningar och hårdare krav på arbetslösa, få möjlighet att urholka arbetsrätten och inte minst pressa ner lönerna.
Vår uppfattning i Kommunistiska partiet är klar och entydig, och rakt motsatt till moderaternas:
Det råder ingen arbetskraftsbrist i Sverige, det är massarbetslöshet. Därför finns det inget behov av ökad arbetskraftsinvandring. Däremot behöver arbetslösa utbildas och slussas in på arbetsmarknaden. Vi kräver stopp för arbetskraftsinvandringen och ökade resurser till Komvux.
Asylpolitiken har under Tobias Billströms snart sex år i regeringen präglats av en hård och restriktiv linje. Även i denna fråga har vi en motsatt uppfattning till ministern. Vi kommunister slåss för att Sverige ska vara en fristad för människor som flyr fascistiskt förtryck och terror, krig och förföljelse.
Karl Strandberg
Robert Wettersten
Fredag 22 juni 2012

Skribenterna

Karl Strandberg är ledamot i Kommunistiska Partiets centrala styrelse och arbetar som elektriker.
Robert Wettersten är ordförande i Kommunistiska Partiet i Malmö och arbetar som brevbärare.
Gå till toppen