Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Sverige

Alla besökare ska kontrolleras

Framöver kommer alla besökare på Malmö tingsrätt att få genomgå
en säkerhetskontroll av samma typ som på en flygplats.

Bild: Foto: Lars Pehrson
En ny lag och 45 miljoner kronor ska höja säkerheten vid landets domstolar. Den 24 maj klubbades den nya lagen, som trädde i kraft i går.
Lagen gör det lättare för domstolarna att besluta om säkerhetskontroll av alla inpasserande, och regeringen har avsatt 15 miljoner kronor i år och 30 miljoner under 2013 för att täcka de ökade kostnaderna.
Bakgrunden till lagändringen är bland annat en tilltagande mängd beslagtagna föremål i domstolarnas säkerhetskontroller, säger Jonas Rolfsson, säkerhetsspecialist vid Domstolsverket.
Vid inpasseringskontroller har man tagit väldigt många föremål som skulle kunna användas som tillhyggen. Man kan ju bara tänka sig hur mycket som kommer in när det inte görs en kontroll.
Efter lagändringen kan domstolarna fatta beslut om dagliga säkerhetskontroller i upp till tre månader.
Så länge hotbilden består kan nya tremånadersbeslut fattas efter hand.
En utredning som genomförts av Domstolsverket under våren visar att skånska domstolar har störst behov i landet av ökad säkerhet. Sex svenska domstolar har en hotbild som motiverar dagliga säkerhetskontroller i tre månader. Hälften av dem ligger i Skåne – tingsrätterna i Malmö, Lund och Helsingborg.
Övriga domstolar som anser sig behöva permanenta kontroller är tingsrätterna i Örebro, Göteborg och Luleå.
Den nya lagens mest avgörande beståndsdel är en sänkning av kraven på hotbild för att en säkerhetskontroll ska anses motiverad, säger Jonas Rolfsson. Enligt den gamla lagstiftningen krävdes en konkret hotbild, ofta kopplad till en specifik förhandling, för att få göra kontrollerna. Från och med nu räcker en abstrakt hotbild.
Det skulle kunna vara en historia av stökiga ungdomsmål eller att det, som i Malmö, varit oroligt i samhället ett tag.
Liksom tidigare ska alla beslut om säkerhetskontroller tas i samråd med polisen. Vid Malmö tingsrätt är dagliga kontroller väl motiverade, bedömer Thomas Håkansson, chef för polisens underrättelsetjänst.
Behovet av säkerhetskontroller kommer att kvarstå och i vart fall inte minska under överskådlig tid.
På Malmö tingsrätt tas lagändringen emot med öppna armar.
Det är väldigt positivt. Nu kan vi öka tryggheten i våra lokaler genom en daglig inpasseringskontroll. Vi tror att en bra och seriös säkerhetskontroll kommer att leda till en ökad vilja hos dem som kallas till förhandling att ställa upp och komma till rättegångarna, säger säkerhetschefen Ulf Cederborg.
Stickvapen, knogjärn, saxar, självförsvarssprej, rörkopplingar, avlyssningsutrustning och en häcksax är några av de föremål som tingsrättens besökare försökt smuggla in i förhandlingssalarna i Malmö i år.
Hittills har tingsrättens säkerhetskontroller genomförts med små, handhållna metalldetektorer. Från och med augusti ska en mobil metalldetektorbåge, som redan finns vid merparten av Sveriges domstolar, lånas in på prov. Samtidigt blir Malmö tingsrätt pilotdomstol för ett försök med röntgen av besökarnas väskor.
Vi kommer att testa en utrustning liknande den man har på flygplatser, berättar Ulf Cederborg.
Den nya lagen innebär också minskade kostnader för tingsrätten. När uppdelningen i särskild säkerhetskontroll (knuten till en specifik förhandling) och allmän säkerhetskontroll (av alla domstolens besökare) försvinner minskar också domstolarnas utgifter för inhyrda ordningsvakter, då alla kostnader för inhyrd säkerhetspersonal faller på Domstolsverket.
Gå till toppen