Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Bladins kritiseras för mobbning

En elev på Bladins blev under flera år slagen, retad och bespottad.

Nu får skolan kritik av Barn- och elevombudet, BEO, för att inte ha tagit kränkningarna på tillräckligt stort allvar.

Den kränkande behandlingen pågick mellan 2009 och 2011 och innefattade allt från slag till verbala kränkningar. Trots att mobbningen pågick under flera år vidtalades inte den utsattes föräldrar. Det tyder på att skolan inte förankrat planen mot kränkande behandling i verksamheten, konstaterar BEO.
Skolan vidtog vissa åtgärder, kopplade in sitt antimobbningsteam och hade samtal med de elever som ansågs ha stått för kränkningarna. Men eftersom kränkningarna fortsatte borde skolan ”mer allsidigt och grundligt” ha utrett omständigheterna för att få stopp på mobbningen, enligt BEO.
Samma elev ska också ha utsatts för kränkningar av en fritidsledare på skolan, enligt anmälan. Denne ska till exempel ha dragit och slitit i eleven för att få med denne till rektorn. BEO anser det inte bevisat att fritidsledaren kränkte eleven men kritiserar skolan för att varken ha dokumenterat eller följt upp ärendet.
Bladins har åsidosatt sina skyldigheten enligt skollagen, men något skadestånd till eleven blir det inte. BEO kräver dock att den stiftelseägda skolan senast den 28 september visar att de uppfyller skollagens krav (se fakta).
Sydsvenskan har förgäves sökt ansvariga på skolan.

BEO:s föreläggande Senast den 28 september ska Bladins ...

... vid återkommande kännedom om kränkningar omdelbart vidta en allsidig och grundlig utredning.
... tillse att åtgärder vidtas för att tillförsäkra sig om att kränkningarna upphör.
... följa upp och utvärdera vidtagna åtgärder.
... säkerställa rutiner för utredningar och åtgärder.
... förankra rutinerna i verksamheten.
Gå till toppen