Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Lättare välja utbildning för studenter

Blivande studenter får ett nytt verktyg för att välja var de ska satsa sina studiemedelsår. Högskoleverket publicerar nu sin betygssättning av utbildningar på internet. På Malmö högskola har hälften av de granskade utbildningarna underkänts.

Sedan Högskoleverkets granskningar av eftergymnasiala utbildningar på högskolenivå körde igång i fjol har 482 beslut fattats av verkets bedömningsgrupper. Större delen av utbildningarna bedömdes hålla hög eller mycket hög kvalitet, men 25 procent fick underkänt.
De berörda lärosätena har ett år på sig att rätta till de identifierade bristerna – annars kan Högskoleverket återkalla examinationsrätten.
I en månad har kvalitetsbedömningarna funnits tillgängliga på Högskoleverkets hemsida, hsv.se, och på studentsajten studera.nu.
Att verkets bedömningar kommer att påverka blivande studenters val av utbildning råder det inget tvivel om, menar Guido Guidos, avgående ordförande i Malmö högskolas studentkår.
– Det kommer definitivt att ha en inverkan. Om en utbildning får sämre betyg i Malmö än i Lund, kommer studenterna att välja Lund, säger han.
– Men det finns nog en gräns. Jag har svårt att tänka mig att man flyttar till Norrland för att samma utbildning där har fått bättre betyg. Det finns så många andra skäl till att välja att studera i Malmö än bara utbildningen eller högskolan i sig.
Sedan resultatet av de genomförda granskningarna lades ut på internet i juni har fliken ”resultatsök” på Högskoleverkets hemsida använts flitigt. På en månad har sidan närmare 80 000 visningar – men hur publikationerna kan komma att påverka framtida val är ännu för tidigt att säga. För de 358 000 sökande till höstens högskoleplatser kom granskningsresultaten för sent.
– Eftersom sista ansökningsdagen till högskolan inföll innan vi började publicera, är det först nästa år som vi kan mäta om söktrycket till utbildningar med ”dåligt betyg” har minskat, menar Maria Sundkvist, chef på Högskoleverkets utredningsavdelning.
– Personligen tror jag att kvalitetsutvärderingarna kommer att ha ett väldigt lågt inflytande på studenternas val. Vi har gjort ganska omfattande undersökningar som visat att det är helt andra faktorer som avgör – som möjligheten att få bostad, sociala kontakter och avstånd till hemorten.
Vid Malmö högskola har hälften av de hittills granskade utbildningarna, 9 av 18, underkänts av Högskoleverkets bedömare. På högskolan tar man bedömningarna på största allvar, säger rektor Stefan Bengtsson.
– Det är inte bra och det påverkar naturligtvis bilden av högskolan. Vi tar allvarligt på varje utbildning som får bedömningen ”bristande kvalitet” – det är ju i praktiken en varning. Nu jobbar vi aktivt med kvaliteten och är i full gång med att vidta åtgärder.
I höst ska högskolan lämna in handlingsplaner för de kritiserade utbildningarna. Skulle Högskoleverket efter vidtagna åtgärder bedöma kvaliteten på en utbildning som fortsatt bristande kan verket dra in högskolans examinationsrätt.
– Det vore naturligtvis helt katastrofalt. Det får inte hända, konstaterar Stefan Bengtsson.
Högskoleverkets utvärderingsmetod har stött på högljudd kritik från högskolor och universitet eftersom den ansetts fokusera alltför ensidigt på studenternas examensarbeten. Men betygssättningen av utbildningarna är ändå att lita på, menar Guido Guidos.
– Ja. Det tror jag faktiskt. De utbildningar som fick underkänt här i Malmö hade vi redan själva sett och börjat jobba med när granskningen gjordes.
Läs mer: Svårare att komma in på utbildningar. C3

Kvalitetsgranskningar

Kvalitetsgranskningen av eftergymnasiala utbildningar på grundnivå och avancerad nivå påbörjades i fjol och pågår fram till 2014.
Bedömargrupperna består av ämnesexperter, studenter och representanter för näringslivet som utifrån studenternas examensarbeten tittar på om utbildningarna uppfyller de nationella utbildningsmålen.
Hur utbildningarna ska utformas är upp till lärosätena själva att bestämma.
Utbildningarna graderas i tre kategorier: mycket hög kvalitet, hög kvalitet och bristande kvalitet. Hittills har 482 utbildningar betygsatts. 25 procent av dem bedömdes ha bristande kvalitet.
Gå till toppen