Sverige

Barnmorskor får inte stödja hemmafödsel

Varje år kommer ett hundratal svenska barn till världen inom hemmets väggar. En handfull av dem föds i Skåne. Nu blir det svårare för föräldrarna att få professionell hjälp sedan regionens barnmorskor förbjudits att assistera vid hemförlossningar.

Fyra barnmorskor på förlossningsavdelningen i Helsingborg förbjuds att fortsätta hjälpa föräldrar att föda hemma. Verksamheten är förtroendeskadlig, menar sjukhusledningen.

Den offentliga vårdens resurser räcker inte till för att stötta hemmaföderskorna menar Gunilla Bodelsson, verksamhetschef för obstetrik och gynekologi på Helsingborgs lasarett.
– Vi har varken resurser eller uppdrag att backa upp en vård som inte kommer upp i en rimlig säkerhetsnivå. Det är i slutändan en patientsäkerhetsfråga.
I 15 år har barnmorskan Li Thies-Lagergren och tre av hennes kollegor på Helsingborgs förlossningsavdelning hjälpt ett 40-tal barn att komma till världen utanför sjukhusets väggar.
De planerade hemförlossningarna har de skött med sjukhusavdelningens goda minne.
– Avdelningen har haft ett PM om planerade hemförlossningar och alla våra familjer som valt att föda hemma har fått träffa vår förlossningsöverläkare efter vår rekommendation, berättar Li Thies-Lagergren.
Nu tvingas den hemförlösande kvartetten sluta assistera hemmaföderskor sedan sjukhusledningen klassat verksamheten som en förtroendeskadlig bisyssla.
– Vill barnmorskorna fortsätta jobba med hemförlossningar, kan de inte samtidigt vara anställda hos oss, säger Gunilla Bodelsson.
– Så länge inte politikerna ändrar våra direktiv kan vi inte stödja sådan verksamhet. Och skulle vi få uppdraget krävs grundläggande utredningar för att få en rimligt säker verksamhet.
Förbudet är i sig en säkerhetsrisk, menar Li Thies-Lagergren.
– Från sjukhusets sida begår man ett stort misstag som kan leda till att kvinnor föder hemma utan professionell hjälp. Jag har sagt nej till tre kvinnor bara de senaste månaderna och känner mig totalt maktlös.
Bisysslor kan förbjudas om de anses konkurrera med regionens verksamhet, vara arbetshindrande eller, som i barnmorskornas fall, förtroendeskadliga. Reglerna är desamma för alla Region Skånes anställda. Men tolkningarna varierar från klinik till klinik.
Göran Lingman, verksamhetschef för förlossningsavdelningarna på Skånes universitetssjukhus, Sus, i Malmö och Lund, anser inte att hemförlossningar bör stöttas av regionen.
– Vi kan inte förorda att sjukvården backar upp hemförlossningar eftersom det är förbundet med risker för mammor och barn.
Lena Ek är divisionschef på Ystads lasarett, vars förlossningsavdelning sedan 80-talet varit en föregångsklinik inom den naturliga förlossningsvården. Hon vill varken hjälpa eller stjälpa de fyra hemförlösande barnmorskorna i distriktet.
– Om en barnmorska förlöser hemma i egen regi förbjuder vi det inte. Det viktiga är att föräldrarna informeras om att verksamheten är helt separat från sjukhusets, så att det inte sker en sammanblandning.
På obstetriska mottagningen i Helsingborg har förlossningsöverläkare Leif Matthiesen under flera år tagit emot föräldrar som valt att föda hemma. Men sjukhusledningens beslut sätter stopp för överläkarens stöd inför förlossningar utanför sjukhusets regi, och Leif Matthiesen väljer att vara lojal. Men hemförlossningar skulle kunna erbjudas som ett supplement till sjukhusförlossningar, understött av den lokala förlossningsvården, menar han.
– Förlossningsvården har allt mer kommit att handla om maskinell övervakning och läkemedel i syfte förhindra att barn dör eller skadas. Men vi kommer kanske aldrig att nå en nollnivå, hur teknologiskt vi än gör detta. Alla par önskar inte heller förlossningsövervakning, oavsett sjukhusets ambitioner.
De kvinnor som mot gängse traditioner väljer att föda hemma är en ”elitgrupp”, anser Leif Matthiesen.
– De är extremt motiverade, trygga i sig själva, trygga som par. Det kan vara ett bättre alternativ att erbjuda denna noggrant selekterade grupp möjligheten att föda hemma med kompetenta barnmorskor än att öppna vägen för outbildade ”förlossningsguider”.

Vem får assistera vid hemförlossningar?

Legitimerade barnmorskor och förlossningsläkare som förlöser i enlighet med författningar och lagar, vetenskap och beprövad erfarenhet. Utöver legitimationen krävs inget särskilt tillstånd för att bedriva verksamheten.
Varje år föds ett 100-tal svenska barn i sina egna hem, enligt uppgifter från medicinska födelseregistret, MFR. En handfull av dem föds i Skåne.

Vem får föda hemma?

Skånes hemförlösande barnmorskor har höga krav på mammor som vill föda hemma.

En frisk mamma med en komplikationsfri graviditet som avslutas i rätt tid är den enda tänkbara kandidaten.

Mammor som föder för tidigt eller går över tiden hänvisas till sjukhusens förlossningsavdelningar.

Gå till toppen