Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Debattinlägg: Infrastruktur stärker Skånes konkurrenskraft

Skåne behöver nya spår för att bättre knyta samman regionen, skapa nya jobb och stärka konkurrenskraften.

Det skriver företrädare för Sydsvenska handelskammaren, branschföreningen för järnvägsindustrin och fyra järnvägsföretag verksamma i Skåne.

Enligt Trafikverket innebär den starka befolkningstillväxten i Öresundsregionen och utbyggnaden av regional tågtrafik att kapaciteten på spåren inte kommer att räcka till.Bild: Jenny Leyman
Europa, Sverige och Skåneregionen står förmodligen inför en ny ekonomisk lågkonjunktur. Runt om i Europa diskuteras nödlån och smärtsamma politiska reformer.
Hur ska skadeverkningarna på ekonomin, arbetsmarknaden och den sociala sammanhållningen begränsas, och hur ska Europas konkurrenskraft stärkas så att välfärden och välståndet växer när den akuta krisen är över?
Politikerna måste välja mellan att strama åt eller att satsa. Vi är övertygade om att i Sverige måste alliansregeringen prioritera investeringar som långsiktigt stärker konkurrenskraften och stimulerar arbetsmarknaden.
Diskussionen är i högsta grad relevant för Skåne. Behovet av framtidsinvesteringar i framförallt infrastruktur är stort. Skåne är den region i landet som har flest tätorter och närheten till Europa ger unika möjligheter till tillväxt.
Men samtidigt som mycket talar för Skåne, finns det stora utmaningar. Arbetslösheten i regionen är hög, utanförskapet växer och bristfällig infrastruktur hindrar regionens utveckling.
Ska Skåne och Öresundsregionen växa och nya arbetstillfällen skapas måste regionens unika struktur och närhet till Europa tas tillvara.
Hur väl Skåne lyckas är starkt beroende av regeringens vägval i höstens budgetproposition.
Finansminister Anders Borg (M) har flera gånger sagt att alliansregeringens främsta prioritering inför budgetpropositionen är att stärka Sveriges långsiktiga konkurrenskraft. Det handlar om satsningar på infrastruktur och forskning och utveckling.
Även Socialdemokraterna talar om vikten av omfattande satsningar på effektiva transporter och utbildning för att möta krisen.
Det är bra att det råder politiskt samförstånd kring behovet av framtidsinvesteringar. Men den politiska välviljan måste följas av konkreta satsningar.
Fram till år 2050 förväntas enligt Trafikverket person- och godstransporterna i Sverige öka med över 60 procent. Mellan 2000 och 2010 ökade antalet kollektivtrafikresor i Skåne med 71 procent. Välfungerande och effektiva transporter på järnväg knyter ihop tätorter och skapar förutsättningar för arbetspendling, ökad tillväxt och nya jobb i Skåne.
Enligt Trafikverket innebär den starka befolkningstillväxten i Öresundsregionen och utbyggnaden av regional tågtrafik att kapaciteten på spåren inte kommer att räcka till. Trafikverket föreslår därför att fler tåg oftare måste kunna köras i det befintliga järnvägssystemet. Men det räcker inte att förbättra underhållet och trimma dagens järnväg.
Skåneregionen behöver nya spår för att bättre knyta samman regionen, skapa nya jobb och stärka konkurrenskraften.
Ett välfungerande transportsystem är en förutsättning för Sveriges och Skånes långsiktiga konkurrenskraft, tillväxt och välfärd. Gods som inte kommer fram i tid, bilköer och försenade tåg, innebär en mindre effektiv ekonomi och färre jobb.
Regeringen har nu ett val, att spara eller att satsa sig ur den kommande lågkonjunkturen.
Menar Anders Borg och alliansen allvar med sina ambitioner att stärka Sveriges långsiktiga konkurrenskraft och skapa förutsättningar för tillväxt och sysselsättning, krävs konkreta förslag i höstens budgetproposition för investeringar i effektiva transporter på järnväg.
Staffan Håkanson, Vice ordförande Swedtrain, Föreningen Sveriges Järnvägsindustrier
Stephan Müchler, VD Sydsvenska handelskammaren
Klas Wåhlberg, VD Bombardier Transportation Sweden AB
Björn Widell, VD Kockums industrier
Johan Malm, VD Faivelely Transport Nordic AB
Lars Blixt, vice VD Train Alliance
Gå till toppen