Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Familj

Idérik forskare och professor

Professor Stig Kullander, Laholm, har, som tidigare meddelats, avlidit vid 91 års ålder. Hans närmaste är hustrun Karin och sönerna Johan och Lennart.
Efter studentexamen 1939 i Eslöv påbörjade Stig Kullander sina medicinska studier vid Lunds universitet, där han blev medicine licentiat 1945. Redan under sin studietid arbetade han med forskning vid institutionen för medicinsk kemi.
Efter avslutad läkarexamen knöts han till kvinnokliniken i Lund, där han verkade under 17 år under ledning av professor Alf Sjövall. Han försvarade 1957 sin doktorsavhandling med titel ”Studies on the development and hormone production of ovarian tissue autotransplanted to the spleen of spayed rats with special reference to the experimental production of ovarian tumours”.
Vid 41 års ålder utnämndes Stig Kullander till professor i obstetrik och gynekologi vid medicinska fakulteten, Lunds universitet, samt utsågs till överläkare och klinikchef vid kvinnokliniken, Malmö Allmänna Sjukhus. Han efterträdde då professor Sune Genell, som var den förste innehavaren av Malmöprofessuren.
Stig Kullander använde sin ledande ställning till att initiera många innovativa forskningsprojekt, vilka resulterade i ett stort antal disputationer. Institutionen och kliniken hade stor glädje av hans visionära förmåga, vilket kom till uttryck i bredden av forskningen vid kvinnokliniken i Malmö.
Han ville att hans universitetsklinik ständigt skulle ligga i frontlinjen och han katalyserade en kraftfull vetenskaplig utveckling. Hans initiala forskningsintresse av äggstockstumörer kvarstod under hela hans aktiva vetenskapliga karriär.
Andra gynekologiska områden, som tilldrog hans intresse var bland annat modern behandling av urininkontinens, operativ behandling av livmoderhalscancer och förståelsen av olika typer av koagulationsrubbningar.
Tidigt förstod han vilka framtida möjligheter det fanns för utveckling av nya behandlingsmetoder av barnlöshet, till exempel provrörsbefruktning.
Inom obstetriken, läran om graviditet och förlossning, har Stig Kullander också betytt mycket för ämnets utveckling. I samarbete med embryologiska institutionen i Lund studerade han rökningens och vissa läkemedels negativa inverkan på fostrets utveckling.
Han var först i världen med att ta små vävnadsprover från moderkakan för att undersöka fostrets genuppsättning. Ultraljudets utomordentliga värde vid övervakning av graviditeter insåg Stig Kullander på ett tidigt stadium. Malmö var först med att erbjuda alla gravida en ultraljudsundersökning i avsikt att upptäcka flerbörd, eventuella fostermissbildningar och för säkerställande av graviditetslängden.
Trots Stig Kullanders eminenta förmåga att skapa en kreativ och forskningsvänlig miljö, så uppfattades han som svåråtkomlig med en speciell integritet. Han hade en utpräglad form av ”noli me tangere”-mentalitet.
Dock skall Stig Kullander minnas med tacksamhet som en idé- och initiativrik person, som var tongivande inom sin specialitet och som skapade förutsättningar för att flera av hans yngre medarbetare har kunnat fortsätta bedriva framgångsrik forskning inom obstetrik och gynekologi.
Gå till toppen