Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Få nya lägenheter trots vinster

Höga vinster, få nya bostäder och många i kö för en lägenhet. Idag startar Sydsvenskans granskning av bostadsbolaget LKF i Lund.

Vi är intresserade av din berättelse. Tipsa oss genom att klicka här.

LKF:s vinster under 2000-talet närmar sig en miljard kronor. Under samma period har bolaget byggt 78 bostäder per år till de 38 000 personerna i bostadskön.
Bostadsbristen är stor i Lund. 38 000 personer står i bostadskön och många Lundafamiljer bor trångt. Ett gyllene läge för att bygga bostäder kan tyckas. Men LKF, Lunds kommuns fastighets AB, håller igen på nybyggnationen. De senaste åren har LKF bara byggt 78 bostäder i snitt per år.
Bengt Karlsson är ordförande för Hyresgästföreningen i Lund:
– Det är på tok för få i en kommun som Lund, som expanderar så. Det här måste bli bättre, säger Bengt Karlsson.
LKF har under lång tid rapporterat att bolaget byggt cirka 150 bostäder per år. Men i de siffrorna räknar LKF in bostäder i särskilda boenden, som äldreboenden, som vanliga Lundabor inte kan flytta in i. Räknas de särskilda boendena bort blir årsproduktionen i snitt 78 bostäder per år under 2000-talet. Det kan jämföras med MKB i Malmö som byggt i snitt 242 bostäder per år.
– Det är för få. Kommunen måste se till att LKF får köpa mark och aktivt se till att det blir så, säger Björn Abelson (S), andra vice ordförande i Lunds byggnadsnämnd.
Orsaken till det blygsamma byggandet är inte ekonomin. För pengar har LKF gott om. I fjor blev vinsten 97 miljoner. Den sammanlagda vinsten sedan år 2000 är nu uppe i 864 miljoner kronor.
Varför bygger ni så lite när ni har så mycket pengar, Göran Brinck (M) ordförande i LKF?
– Vi får inte mark att bygga på. Och det är inte så att vi lägger vinsterna på hög utan de används till att renovera husen. Dessutom är det bra med en egen kassa nu när bankerna inte är så villiga att låna ut, säger Göran Brinck (M).
LKF:s styrelse beslutade 2011 att bolaget från nästa år ska bygga 300 lägenheter per år, inklusive särskilda boenden. Men det målet har företagsledningen redan gett upp.
– Vi har ett lite mera flexibelt mål på 250–300 bostäder, säger Göran Brinck.
LKF har osedvanligt god ekonomi. En jämförelse med landets övriga bostadsbolag, både kommunala och privata, med minst hundra anställda visar att LKF förra året tillhörde de tio mest vinstgivande bostadsbolagen i landet och med klart högre vinstmarginal än medianen. LKF är också det kommunala bostadsbolag som gör mest vinst per lägenhet i landet, visar bostadstidningen Hem & hyras genomgång från i höstas.
Frågan är hur nästan 900 miljoner kronor i vinster går ihop med ägardirektiven från Lunds kommun. I direktiven står det ”Verksamheten skall bedrivas så att normal lönsamhet för branschen uppkommer”. Vad ”normal lönsamhet” innebär förklaras inte. Inte heller kommunens högsta ansvariga politiker vet.
– Vad vi menar exakt kan jag inte svara på. De ska klara att bygga fler bostäder och sätta av pengar för renovering. Och hantera sociala ändamål, säger Mats Helmfrid (M), ordförande i kommunstyrelsen.
Att LKF följer ägardirektiven ska den oberoende kommunrevisionen kontrollera. Senaste bokslutet granskades av Lennart Nilsson (M), en av kommunrevisorerna.
I ägardirektivet står att LKF ska ha normal lönsamhet för branschen. Vad innebär det?
– Det var en bra fråga. Vi gjorde en speciell granskning den här gången av LKF:s upphandlingar. Sen tittar vi så att företaget följer ägardirektiven, säger Lennart Nilsson.
Hur bedömde du att bolaget följde ägardirektivet när det gäller lönsamhet?
– Ja du, det är en bra fråga. Men jag skulle aldrig drömma om att ifrågasätta om det är för låg eller för hög vinst. Det får ägaren bestämma på bolagsstämman. Den biten är politisk.
Trots att LKF:s ekonomi hela tiden blomstrat så har hyrorna höjts varje år, med 2009 som enda undantag.
Hyreshöjningarna under 2000-talet har varit högre än inflationen, i snitt 0,5 procentenheter per år. Mellanskillnaden motsvarar 32 miljoner kronor extra i hyresutgifter för LKF:s hyresgäster under perioden (se faktaruta).
Bengt Karlsson på Hyresgästföreningen menar att de senaste årens förhandlingar påverkats av finansoron i omvärlden. I praktiken har LKF fått igenom högre hyreshöjningar än nödvändigt eftersom både företaget och Hyresgästföreningen trott att räntorna skulle höjas.
– Man har pratat om räntenivåer på 4-5 procent men så har det inte blivit, säger Bengt Karlsson.
Vad tycker du om Hyresgästföreningens insats i förhandlingarna?
– Nja, den har varit bra frånsett några år då vi hamnat för högt. Sedan har de anfört att de behöver pengar för nybygge men med den låga nybyggnadstakten så håller inte det.
Gå till toppen