Lund

Backar om hospisplatser

Hospicefonden blev lovade att alla 16 vårdplatser på nya hospis ska öppnas i höst. Men det finns inget sådant uppdrag.

– Vi har budget för att öppna åtta platser, inte mer, säger Mona Ridderheim, klinikchef för onkologen.

När det stod klart att nya hospis i ombyggda Källbyhemmet på St Lars bara skulle öppna 8 av planerade 16 platser bestämde sig Hospicefonden för att agera.
I början av juni samlade de in 1 281 namnunderskrifter från Lundabor. Kravet var: ”öppna alla 16 platser från start”.
I förra veckan överlämnades protestlistorna till regionrådet Catharina von Blixen-Finecke (M), ordförande för vårdproduktionsberedningen. Medierna var inte välkomna att bevaka mötet, trots att Hospicefonden önskade detta.
Kristian Lillö på Hospicefonden, säger att de ändå var mycket nöjda efteråt.
– Hon började med att själv skriva på listan och förklarade att det var deras avsikt att få igång alla 16 platser direkt, hon skulle se till att det fanns ekonomiska medel för detta, säger han.
När Sydsvenskan ringer upp görs inga sådana utfästelser.
– Hälso- och sjukvårdsnämnden ska lägga ett nytt uppdrag under hösten att öppna fler platser, säger Catharina von Blixen-Finecke.
Men det är inte samma sak som att alla 16 ska öppna i höst?
– Jag har inte sagt att alla 16 ska öppnas i höst, det är inte på mitt bord att ge det uppdraget.
När Kristian Lillö på Hospicefonden får höra det blir han förvånad.
– Vi uppfattade det absolut som en utfästelse, säger han.
Catharina von Blixen-Finecke lägger ansvaret för neddragningarna på Sus-ledningen.
– Förvaltningarna kan kvitta bort uppdrag om man anser att andra är mer akuta, detta har skett i det här fallet, säger hon och fortsätter:
– Regionstyrelsen har prioriterat den palliativa vården, det här är att inte vara lyhörd för den politiska viljan. I linjen har man inte riktigt förstått att det här är en prioriterad fråga.
Mona Ridderheim, klinikchef för onkologen, säger att de bara följer det uppdrag de har fått.
– Vi har budget för att öppna åtta platser, inte mer.
Har ni använt kvittningsrätten på ett felaktigt sätt?
– Jag vet inte vad hon menar med det.
Har ni gjort någon omfördelning av pengar, alltså valt att använda dem på något annat sätt?
– Nej, absolut inte.
I september ska nya hospis öppna. Även om det på sikt blir 16 nya platser är det ändå för lite, säger Kristian Lillö.
– Med den folkmängd som finns i regionen så ska det egentligen vara 30 platser. 16 är hälften för lite.

Hospicefonden

Hospicefonden i sydvästra och mellersta Skåne är en ideell förening som arbetar för att främja utvecklingen av palliativ vård, både i hemmet och på palliativvårdavdelningar. www.hospicefonden.se.
Palliativ vård är vård i livets slutskede.
Gå till toppen