Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Chatt om särbegåvade barn

Anita Kullander, leg psykolog och specialist
på särbegåvade barn, chattade med läsarna.

Moderator: Nu börjar chatten. Välkommen hit!

13:59, 22 augusti 2012

 

Johan: Skiljer det mycket i bemötande av barnen på olika skolor? Finns det någon skola här i Skåne som du vet fungerar bra för särbegåvade?

Anita Kullander: Det skiljer en hel del mellan lärare - mer än skolor. Jag är dålig på att hålla reda på vilka skolor/lärare som fungerar bra. Föräldrarna i stödgruppen (facebook) tipsar varandra om bra skolor/lärare. Det allra viktigaste menar jag, är att man hittar en pedagog som är intresserad av och ser det som en proffessionell utmaning att undervisa en särbegåvad elev.

13:59, 22 augusti 2012

 

malmömamma: Hej, Min dotter, en bit över 2 år, har många drag av de beskrivna. Jag kämpar med ett stort strukturbehov, där jag tagit hjälp av råd som egentligen riktar sig till autistiska barn. Hon är uttalat empatisk. Kan strukturbehovet hänga ihop m särbegåvning? Var får jag råd, tips och riktade aktiviteter?

Anita Kullander: BVC-psykologen borde kunna hjälpa till. Dels med tips till föräldrar och dels med handledning/konsultation till föreskolepersonal. Det är inte helt ovanligt att särbegåvade barn har stort behov av förutsägbarhet i tillvaron.

14:01, 22 augusti 2012

 

marie: Vi h ar en flicka som nu är 25 år som vi misstänker kan vara särbegåvad. Hon har haft stora problem i skolan och aldrig fått någon hjälp.. Problem med utanförskap motivation osv Fortfarande söker hon sig fram och känner sig utanför. Finns det något man kan göra i vuxen ålder?

Anita Kullander: Man får vända sig till Vårdcentralen och be om en remiss till vuxenpsykiatrin som vid behov gör en utredning.

14:01, 22 augusti 2012

 

Maria: Min son som nu går i åttan behöver gå i resursskola istället för vanlig klass pga sin särbegåvning. Hur kan jag stötta honom och hur kan skolan stötta honom?

Anita Kullander: En resursskola kan vara bra under förutsättning att han får den stimulans och ledning som skollagen säger att han har rätt till. Viktigt att skolan gör upp en ordentlig Åtgärdsplan så att han hela tiden utvecklas utifrån sina förmågor.

14:02, 22 augusti 2012

 

Christian: Har hört att särbegåvade föredrar att prata framför att skriva. Stämmer detta? Om ja, har du någon uppfattning om vad det kan bero på?

Anita Kullander: Många särbegåvade barn skriver mycket långsammare än de tänker och därför har de hunnit ändra meningen minst sju gånger innan den är färdig. De måste då sudda och papperet går sönder och tålamodet tryter. Jag rekommenderar att särbegåvade barn får tillgång till en dator eller alfasmart. Deras skrivprocess är viktigare att utveckla än att de ska träna handstilen. Jag brukar halvt på skämt och halvt på allvar säga att vi hackar ju inte på stentavlor längre - så kanske det är dags att börja använda de moderna lärverktyg som finns.

14:03, 22 augusti 2012

 

Camilla: Hej Anita! Hur går man tillväga om man tror att man har ett särbegåvat barn? Kan man testa någonstans? Vänligen/ Camilla

Anita Kullander: Man behöver inte testa särbegåvning. IIntelligensnivån är egentligen oviktig eftersom skolan ändå måste tillsammans med elev och föräldrar göra upp en IUP (Individuell utvecklingsplan). Varje barn är individuellt och det som fungerar för ett särbegåvat barn kanske inte fungerar för ett annat. Det viktigaste är att de särbegåvade barnet får utmaningar inom de område som är aktuellt.

14:03, 22 augusti 2012

 

Marie: Har läst en del nu ang särbegåvade barn. Har en pojken där hur mycket som helst stämmer på pricken, allt utom den extrema inlärningsförmågan. Hur får man reda på hur det ligger till? Är det något man ska ta reda på om vardagen funkar ? Vad behöver skolan veta, om det blir en "diagnos"?

Anita Kullander: Särbegåvade barn beskrivs oftast med en extrem eller i vart fall mycket god inlärningsförmåga. Om man är fundersam över om skolan ger rätt sorts stöd och stimulans så kan man vända sig till skolans psykolog (varje skola har laglig skyldighet att ha tillgång till psykolog) så att ni får beskriva ert barn och därefter bedöms om psykologutredning behöver göras. Egentligen behöver man inte göra en psykologutredning bara för att bedöma begåvningsnivå. Varje lärare har skyldighet att anpassa sin pedagogik individuellt till varje elevs behov och förutsättningar.

14:05, 22 augusti 2012

 

Sara: Är det vanligt att särbegåvade barn också har någon form av diagnos som t.ex. Aschbergers?

Anita Kullander: Det är tyvärr vanligt att särbegåvade misstas för att ha aspbergers syndrom. Skillnaden är att asperger har svårt att internalisera kunskaper och andvända dessa kreativt i olika sammanhang. Särbegåvade kan te sig osociala eftersom de väljer bort att umgås med normalbegåvade. Det är för stor skillnad i intellektuell funktiosnnivå och de har inget utbyte av detta umgänge. Särbegåvad har ofta ovanliga intressen och fördjupar sig i dessa vilket kan misstas för aspergers syndrom.

14:07, 22 augusti 2012

 

Sara: Är särbegåvade barn överrepresenterade hos föräldrar med vissa yrken och i så fall vilka yrken?

Anita Kullander: Begåvning är genetiskt och begåvade föräldrar får oftast begåvade barn. Men generna kan "hoppa" och begåvade föräldrar kan få utvecklingsstörda barn och tvärtom. Jag har kontakt med flera normalbegåvade föräldrar som har fått ett eller flera särbegåvade barn.

14:08, 22 augusti 2012

 

EgU: Jätteglad att du satt dig in och förstått barn (och vuxna) med särbegåvning. Tänkte bara påpeka att mensa jobbar med GCP som är just information/utbildning/hjälp för och med Särbegåvade barn. http://www.mensa.se/programmet-foer-begavade-barn

Anita Kullander: Jag samarbetar mycket tätt med Mensa GCP - naturligtvis. Vi hade en sommarträff tillsammans nu i somras och kommer att ha det nästa sommar också.

14:09, 22 augusti 2012

 

Sofia: Är särbegåvade barn alltid särbegåvade som vuxna? I så fall, hur tar det sig uttryck hos vuxna?

Anita Kullander: hur särbegåvning uttrycker sig hos barn respektive vuxna är väldigt individuellt och omöjligt att svara på. Vi psykologer träffar ju oftast bar på dom som har olika bekymmer därför är våra erfarenheter något snedvridna. De som har det bra, mår bra och fungerar väl i samhället träffar vi inte på - av förklarliga skäl.

14:11, 22 augusti 2012

 

Malena: Hej! Jag har några frågor: Hur vanligt är det med särbegåvade barn? Skiljer sig pojkar och flickor? Hur kan man se särbegåvning hos små barn (3-6 år)? Hur stöttar man bäst förskolebarnen? Kan man säga att även tex bollsinne och och musikalitet är särbegåvning? mvh/Malena

Anita Kullander: Det var flera frågor som kräver långa utförliga svar. Jag kan rekommendera boken Se mig som jag är av Camilla Wallström.
Kort kan jag svara att bollsinne och musikalitet kan ibland finnas även hos särbegåvade barn - men inte alltid.

14:16, 22 augusti 2012

 

Malena: En till fråga: Tycker du att särbegåvning hänger ihop med särskilda personlighetsdrag? Hur tycker du att vi ska göra för att hitta de särbegåvade barnen? Tycker du att de ska gå i särskilda skolor/klasser, eller att de ska integreras?

Anita Kullander: Särbegåvning hör inte ihop med särskilda personlighetsdrag egentligen. De kan vara både utåtriktade och mer inåtvända. Men de jag träffar på är ofta mycket känsliga för alla sinnesintryck och kan lätt känna av sämningar i ett rum och avslöja en person som säger en sak och menar en annan. Detta har de särbegåvade ofta svårt att hantera och kan då vägra att tala med en viss person eller låta sig undervisas av den läraren.

14:18, 22 augusti 2012

 

Erik: Hej Anita, Du säger att det är lätt att avgöra om ett barn är särbegåvat. Vad behöver du veta för att avgöra? Läser med lätthet en textbok på 100 sidor på en dag, kan multiplikationsräkna, språktalang och resonerar förnuftigt. Socialt fungerar barnet bra. Hur bör vi agera nu när skolan börjar?

Anita Kullander: Altl beror ju på barnets ålder vad man tycker är normal funktion eller särbegåvning. Självklart ska ni ha ett samtal med barnets lärare och berätta om barnets förmågor. Oavsett intelligensnivå måste läraren lära känna sin elev och anpassa undervisningen efter elevens behov och förmåga.

14:20, 22 augusti 2012

 

Josefin: Jag har en 4-årig son som är långt framme på ett intellektuellt plan (alfabetet innan 2 år, flytande läsning 3,5 år, mattetal i 3 led vid 4 etc.) Han har ilskeutbrott och ofta svårt socialt med andra barn . Vi vill så gärna ha hjälp för att kunna förstå och stötta honom bra. Vart vänder vi oss?

Anita Kullander: Det naturligaste är ju att vända sig till BVC-psykolog, eller BUP. Då begreppet särbegåvning inte riktigt har nått ut till alla psykologer ännu (jag jobbar på det) så kanske man får uppmana dom att läsa på eller kontakta mig för information på "psykolognivå". Jag ahr tidigare rekommenderat en bok av Camilla Wallström som är mycket bra.

14:23, 22 augusti 2012

 

mormor: .vilka möjligheter finns att få diagnosen särbegåvad? Vart vänder man sig om man bor i skåne? Finns någon motsvarighet till mensa i Skåne?

Anita Kullander: Att vara särbegåvad är ingen diagnos och inget som egentligen utreds. Det kan man avgöra ändå. Mensa finns över hela Sverige. Man kan också gå in på facebooksidan Filurum Sverige och där få tips om hur man kan gå vidare. Den sidan är helt öppen och man behöver inte ha ett facebookkonto för att läsa där.

14:25, 22 augusti 2012

 

Josefin: Kan sociala utmaningar hänga ihop med hög begåvning? Vår son är mycket social med familj, släkt och nära vänner. Men har det svårt med jämnåriga barn. Blir fel när han ska ta kontakt. Jag upplever att han är osäker och dömer ut sig själv. Han är rädd för att bli avvisad men längtar så efter vänner

Anita Kullander: Ja, så är det ofta. Särbegåvade barn har behov av att umgås med jämnåriga och intellektuellt jämbördiga. Det är tyvärr lite svårare att eftersom det inte finns så många. Därför är det viktigt att man på olika sätt försöker hitta sätt att träffas. Jag administrerar en grupp för särbegåvade ungdomar på facebook just för att de är så få och spridda över landet.

14:28, 22 augusti 2012

 

Ulrika: Hej, Jag har en son som jag inte tror är särbegåvad, däremot högpresterande. Han delar dock vissa drag med de särbegåvade. Svårt att orka med att göra mattetal man redan vet hur man löser t. ex. Vad har jag som förälder för möjlighet att "tvinga" skolan att ge honom undervisning utifrån hans behov?

Anita Kullander: Du hänvisar till den nya skolan som anger att den elev som med lätthet uppnår målen ska stimuleras och få ledning att gå vidare i sin utveckling. Lagen är tvingande och man får inte ursäkta sig med att det inte finns resurser mm.

14:31, 22 augusti 2012

 

Mamma L: Hej! Misstänker starkt att min 14-åriga dotter är särbegåvad. Hon har blivit erbjuden att hoppa över klasser, få extra material, byta skola, men vad ska man göra när ens barn vägrar av rädsla för att sticka ut?

Anita Kullander: Att hoppa över en klass tycker inte jag är bra av just den anledningen att man då sticker ut. Elever har rätt att få ledning och stimulans att gå vidare - inom klassens ram. Skolan har en absolut skyldighet att anpassa undervisningen efter elevens behov och då även ta hänsyn till social trygghet.

14:31, 22 augusti 2012

 

Lingonben: Vår 8-åring är misstänkt särbegåvad, men vi har inte formellt testat honom. I skolan har han börjat få "problem": han ligger i topp (före) kunskapsmässigt, men stör andra kamr gm att tex räkna samt. som han pratar m dem. Vart kan vi vända oss för att få bekräftat att han behöver extra stimuli o stöd

Anita Kullander: Jag tror att jag svarat på detta tidigare - varje skola har en skyldighet - oavsett utredning - att ta reda på vilken typ av undervisning och stimulans en elev behöver för att utvecklas optimalt.

14:32, 22 augusti 2012

 

christina: Vilka möjligheter finns att få diagnosen särbegåvad om man bor i Skåne? Vart kan man vända sig? Finns motsvarighet till mensa i Skåne?

Anita Kullander: Jag har svart på detta tidigare

14:35, 22 augusti 2012

 

Åsa: Hur vet man om ett barn har svårt att lära eller är understimulerat och därav tappar intresse för ämnet? Hur hjälper man sitt barn i denna process?

Anita Kullander: Det är mycket vanligt att särbegåvade barn är extremt luststyrda vilket innebär att de suger åt sig kunskap när de är intresserade och kan vägra totalt om ämnet är ointressant - eller om de av någon anledning tycker illa om läraren.
Genom att prata med barnet och visa genuint intresse för vad de tycker och känner och respektera deras åsiktyer - då får vi svar.

14:37, 22 augusti 2012

 

Totte: Finns det en risk att särbegåvade barn, som är duktigast i allt i skolan, tvingas upptäcka sina bästa styrkor "för sent" - medan andra barn (tvingas) fokusera tidigare på det de är bra på och därmed hittar yrken lättare i vårt specialiserade samhälle?

Anita Kullander: Jag tror att det finns en sådan risk för alla barn. Jag tycker dock att det är bra om barn får en bredd. Nuförtiden är det inte så viktigt att hitta "rätt" på en gång. Att ha en bred kunskapsbas och flera erfarenheter är berikande mer än belastande.

14:38, 22 augusti 2012

 

stenen: Hej Anita - vad är enligt dig den eller de viktigaste åtgärderna för att få till en riktigt bra skola även för de särbegåvade barnen?

Anita Kullander: En lärare som frågar sin elev "vad kan du och vad ska jag komplettera med".

14:40, 22 augusti 2012

 

vilse: Försöker hitta hjälp till 14-åring som genom alla år har visat tecken på särbegåvning, men jag hittar inget. Hon är ju lite för stor för BVC. Vart vänder jag mig?

Anita Kullander: Det beror ju på vilken typ av hjälp du önskar. Skolan har ju en absolut skyldighet att ge stimulans och ledning för att elever ska utvecklas så långt möjligt. Om det är annan hjälp du söker så föreslår jag BUP.

14:44, 22 augusti 2012

 

Xana: Min son (10 år) är särbegåvad och han har liksom många andra särbegåvade barn svårt för skrivning - avskyr att skriva, vägrar att skriva och när han väl gör det så blir det nästan oläsningt. Varför har särbegåvade barn ofta skrivsvårigheter och var kan man göra åt det? Vilka hjälpmedel eller insatse

Anita Kullander: Denna fråga har jag svarat på tidigare

14:44, 22 augusti 2012

 

Undran: Om man gör ett wisc test, kan man där se om barnen är särbegåvade eller har adhd? Vilket skolan lutar mest åt.

Anita Kullander: WISC-test fungerar inte särskilt bra på särbegåvade barn. Alla test är ju konstruerade utifrån att den som testas är tävlingsinriktad och står ut med enahanda, lite tråkiga uppgifter. Många särbegåvade är inte tävlingsinriktade och får då mycket ojämna resultat på WISC-testen. Alltför ofta tolkas detta som någon diagnos. Men man kan ha både ADHD och vara särbegåvad.

14:44, 22 augusti 2012

 

S mamma: Vi har en 5-årig dotter som är mycket frustrerad på förskolan men OK hemma. BUP-utredning visar på IQ över 130 + askynkronisk utveckling, dock har förskolan fortfarande svårt att förstå då hon döljer det hon kan. Hur kan de få hjälp? (Hemma är allt bra och BUP har varit suveränt) Tack

Anita Kullander: Detta låter som ett mycket vanligt särbegåvat barn. Psykologen bör handleda personalen i hur de kan/bör arbeta pedagogiskt.

14:51, 22 augusti 2012

 

malmömamma: Om du skulle delge dina fem-i-topp tips för förskolan, vad skulle de vara?

Anita Kullander: Tillåt barnen att avancera.
Uppmuntra barnen att prestera på sin nivå.
Leta adekvata sysselsättningar - använd er av moderna lärverktyg
Leta kamrater med liknande intressen/förmågor.
Acceptera om de inte vill delta i en aktivitet.

14:51, 22 augusti 2012

 

Tobias: Gör man inte fel när man talar om särbegåvade barn? Måste vi inte inse att alla barn är olika och att det inte finns något som heter normalbegåvad? Det är väl först då vi kan skapa en skola som utgår från den enskilda elevens kunskapsnivå, förutsättningar och behov?

Anita Kullander: Jo, vi måste inse att alla barn är olika och det gör vi genom att benämna det på olika sätt. Om vi inte använder termen så menar jag att man inte vill kännas vid fenomenet. Vi måste våga uttala det vi ser. Trollen spricker i ljuset. Vi har i alla tider benämnt svagt begåvade elever - självkalrt ska vi benämna de som är särskilt begåvade också.

14:52, 22 augusti 2012

 

Xana: Har du några boktips om särbegåvning?

Anita Kullander: https://www.facebook.com/filurum

14:54, 22 augusti 2012

 

Sebastian: Har en nära vän som är särbegåvad (vuxen) men aldrig fått det stöd eller den vägledning som hade varit nödvändig för att komma rätt i samhället: Har du några råd för hur man kan gå till väga för att hjälpa till?

Anita Kullander: Har svarat på detta tidigare

14:54, 22 augusti 2012

 

Lasta: Som lärare har jag alltid tyckt, att barn, som är långt före i skolan skall stimuleras lika mycket, som de svaga barnen. Det är viktigt, att dessa också mår bra. Tyvärr satsas det nästan bara för att hjälpa de svagare.

Anita Kullander: Kul, och nu står det i lagen att vi ska göra det också. Vi kämpar vidare för att alla ska vara med och vända "oceanångaren".

14:54, 22 augusti 2012

 

Lars: Hur hög IQ ska man ha för att kallas särbegåvad?

Anita Kullander: Därom tvista de lärde. Roland S Persson -docent i psykolgi anger att grundläggande särbegåvning börjar vid IQ 115.

14:55, 22 augusti 2012

 

Petra: Har förstått att kunskapen kring särbegåvade barn inte alltid finns hos vare sig skolpersonal eller beteendevetare. Känner du till någon psykolog med specialkunskap kring särbegåvade barn i Skåne?

Anita Kullander: Tyvärr så gör jag inte det.

14:56, 22 augusti 2012

 

Nathalie: Vår dotter (11år) är konstaterat särbegåvad mot logiskt-matematiskt tänkande enligt utredningen. I lägre klasser räknade hon udda, på sitt sätt, men senare ska man ju visa hela uträkningen. Hon har svårt att förstå det här sättet och vill nu inte räkna alls. Är det vanligt att det blir så?

Anita Kullander: Ja, detta är mycket vanligt. En mamma har tillsammans med sonens mattelärare kommit på ett möjligt sätt. Barnet får ett poäng för rätt svar, ytterligare poäng om uträkningen skrivits ned. Ytterligare poäng om barnet konstruerat ett liknade problemlösande tal, osv. Detta kan med fördel användas för alla barn. Men på ett sätt så förstår barnet vad läraren är ute efter - men som sagt detta fungerar bar på tävlingsinriktade, poängsamlande barn.

14:58, 22 augusti 2012

 

Maria: Hur kan man som vuxen testa om man är särbegåvad?

Anita Kullander: Mensa har en enklare variant av intelligenstest. Först finns ett prov på internet och sedan kontaktar man Mensa för ett "stort" test.

14:59, 22 augusti 2012

 

Moderator: Nu är chatten slut! Tack till alla som deltagit.

14:59, 22 augusti 2012

 

<
Gå till toppen