Lund

Utan bygglov måste kojan rivas

Trädkojan på Onsjögatan är olaglig. Mark- och miljööverdomstolen väljer att inte ta upp Lunds kommuns överklagande. Därmed gäller den tidigare domen.

Domstolen tar inte hänsyn till om trädkojan på Smörlyckan används av vuxna eller barn. Eftersom den liknar ett hus så krävs bygglov.Foto: Pontus Tideman 2011Bild: Pontus Tideman 2011
Familjens koja måste ha bygglov för att få vara kvar. Mark- och miljööverdomstolen ser inga skäl att ta upp fallet – därmed gäller den tidigare domen. Fler kojbyggare riskerar nu att tvingas söka bygglov i efterhand. Enligt Malin Sjögren, bygglovschef på stadsbyggnadskontoret, har kommunen inga planer på att leta efter kojor, men om någon anmäler en koja så måste frågan om bygglovskrav utredas.
Frågan är efter domen nu tillbaka hos Lunds kommun, som måste avgöra om man ska kräva att familjen söker bygglov i efterhand för kojan eller att kojan ska rivas.
– Jag skickar i dag ett brev till familjen för att få reda på deras planer för kojan. Om de inte svarar så måste jag rekommendera byggnadsnämnden att förelägga familjen att riva kojan, säger Malin Sjögren.
Om familjen söker bygglov i efterhand kommer det att kosta 3 400 kronor i ansökningsavgift. Utöver det kan byggnadsnämnden besluta om en sanktionsavgift för att kojan byggts utan bygglov.
– Vi tyckte inte att det behövs bygglov. Men eftersom domstolen slagit fast att det krävs så måste vi agera efter det, säger Malin Sjögren.
Tryggve Karlsson, pappan i familjen, vet ännu inte hur framtiden för kojan ser ut.
– Vad jag förstår ligger det hos kommunen nu. Så tills vidare ligger jag lågt, säger Tryggve Karlsson.
Brevet från Malin Sjögren ska besvaras senast den 30 september.
Kommunen uppmanar också familjen att söka tillstånd hos parkförvaltningen för kojan. Trots att det inte framgår av någon fysisk gräns så står trädet där kojan finns på en remsa som är kommunal mark.

Detta har hänt

Den 9 juni förra året avslog Lunds byggnadsnämnd en grannes anmälan att bygglov krävs för kojan. Länsstyrelsen höll med, men mark- och miljödomstolen gick på grannens linje i sin dom från april i år. Domstolen hänvisar bland annat till att kojan liknar ett hus, med tak, väggar och golv.
Gå till toppen