Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Malmö

Malmö tvingas ta träningsansvar

Mamman orkar inte ta sin son till fotbollsträningen två gånger i veckan.
Nu tvingas kommunen till att göra det, enligt en dom i förvaltningsrätten.

Trebarnsmamman orkade inte med sin tioåriga sons fritidsaktiviteter, så hon begärde hjälp från kommunen.
Men i stadsdelen Södra innerstaden sa man nej. Mamman bör själv ta ett större ansvar som förälder, ansåg tjänstemännen. De tillade att kvinnan dessutom "visat att hon inte vill ha hjälp till självhjälp, utan att hon vill ha någon som utför hennes sysslor åt henne".
Då klagade familjen till förvaltningsrätten.
Som gav dem rätt.
Kommunen måste se till så att sonen kan träna fotboll.
– Man måste se till barnets bästa, förklarar rådmannen Ola Brändström i domen.
Att mamman inte kan sköta detta själv ska inte gå ut över sonen.
Rätten var helt oenig i sitt beslut.
Två krävde kommunal hjälp, två sa nej.
Med ordförandes utslagsröst blev det ett ja.
Enligt rättens två skiljaktiga nämndemän finns det inget i familjens situation som gör att det krävs extra kommunal hjälp för sonen.
På stadsdelsförvaltningen i Södra innerstaden vill man inte kommentera domen närmare, eftersom man ännu inte hunnit sätta sig in i domskälen.
– Vi behöver studera domen först, säger stadsdelschefen Anders Malmquist.
– Men eftersom domstolen inte varit enig är det hög sannolikhet att vi kommer att överklaga domen.

Inget entydigt svar

I socialtjänstlagen (1 kap. 2 §) framgår att när åtgärder gäller barn ska det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver.
Den stora frågan blir hur långt detta krav sträcker sig och, i förlängningen, hur vårt välfärdssystem ska fungera.
Något entydigt svar har inte getts av förvaltningsrätten, som var djupt oenig i sin tolkning av lagen.
Gå till toppen