Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Svedala

Vallar ska dämpa bullret

Skabersjö Gods AB vill bygga två bullervallar längs E 65:an. Den ena ska ligga ovanför godset och den andra söder om Skabersjövägen.

Områdena är vardera 14,5 hektar stort och godset vill fylla dem med 600 000 kubikmeter massa. Massorna ska komma från täkter eller från anläggningsarbeten i Malmöregionen.
Massorna kommer enbart att vara lätt förorenade, eller klassade som mindre än ringa föroreningsrisk.
– Det är för att förbättra miljön runt E 65:an. Det blir ganska mycket buller på gården, säger Martin Rosenmejer, vd på Skabernäs HB.
E 65:an ligger idag lite högre än intilliggande mark och idag hörs buller av däck tydligt för boende och för gården i närheten.
– Vi ser det som ett återställande av landskapsbilden. Vi vill att vallen ska flyta in i landskapet som en naturlig del, säger Martin Rosenmejer.
Förutom bullervall menar godset att massorna även ska underlätta jordbruket på den aktuella fastigheten. Planen är att bullervallen ska byggas under en period på fem till sex år, men högst tio år.
Svedala kommun har fått in en anmälan från företaget. Enligt miljöinspektören är det tveksamt om det finns ett behov av bullervall norr om E 65:an på platsen. Hon begär nu att länsstyrelsen ska yttra sig om hur det påverkar riksintressena.
Gå till toppen