Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Debattinlägg: Naturskyddsföreningen och Malmö stad samarbetar kring modellskola

Skolan är en av de viktigaste arenorna för ett mer utvecklat och hållbart samhälle. Den chansen tänker vi ta!

Det skriver Svante Axelsson, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen, Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), skolkommunalråd i Malmö, och Cecilia Christersson, prorektor vid Malmö högskola.

Naturskyddsföreningen och Malmö stad inleder idag ett samarbete kring en modellskola på Nya Malmö Latin. Målet är att minska skolans miljöpåverkan och att eleverna ska förstå att välstånd bygger på en frisk natur.Bild: Foto: Ola Nilsson
Mänskligheten står inför gigantiska utmaningar och många vuxna världen över tycks handlingsförlamade. Det förändrade klimatet är en av ödesfrågorna. Unga människor måste få framtidstro och verktyg att göra världen lite bättre. Därför inleder Naturskyddsföreningen och Malmö stad idag ett samarbete kring en modellskola på Nya Malmö Latin.
Målet är att minska skolans faktiska miljöpåverkan och att eleverna ska förstå att välstånd bygger på en frisk natur. För att nå dessa mål måste kommande generationer lära sig att det behövs en förändrad livsstil och förändrade konsumtionsmönster.
Naturskyddsföreningen ska stödja och utveckla Nya Malmö Latins miljöarbete tillsammans med elever, lärare och övrig skolpersonal och följa eleverna från första året på skolan tills de tar studenten.
Skolan har ett tydligt uppdrag att bidra till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Uppdraget formuleras i nationella styrdokument som skollag, läroplaner och kursplaner. Sverige har även ingått internationella överenskommelser, till exempel Agenda 21, där detta uppdrag preciseras ytterligare.
Malmö stad har också utarbetat en strategi för att bli landets bästa miljökommun. Och FN har fastslagit utbildningens nyckelroll för att uppnå förändringar, inte minst genom att utnämna 2005–2014 till ett decennium för utbildning för hållbar utveckling.
Naturskyddsföreningen har en mångårig kunskap om hållbar utveckling som skolorna kan ha nytta av. Skolverkets referensmaterial Hållbar utveckling i skolan: miljöundervisning och utbildning för hållbar utveckling i svensk skola från 2002 kom bland annat fram till att undervisning för hållbar utveckling såsom den beskrivs i Agenda 21, FN:s deklaration för en hållbar utveckling, inte tycks ha genomförts i de svenska skolornas undervisning. Trots att ett decennium har gått sedan dess finns det inte mycket som pekar på att frågor kring hållbar utveckling diskuteras i någon större utsträckning i dagens skolor.
Naturskyddsföreningen och Malmö stad ska tillsammans med Nya Malmö Latins ledning och pedagoger nu under ett års tid arbeta fram ett koncept, en modell, för nya sätt att arbeta med miljöfrågor. Därefter vidtar utvärdering och, vid behov, revidering.
Viktigt är att allt detta arbete sker utifrån både elevernas och personalens behov. Malmö högskola följer projektet för att kunna utveckla lärarutbildningen och kompetensutvecklingen av lärare.
Skolan står inför stora utmaningar att förändras enligt nya skollagen, nya läro- och kursplaner, en ny gymnasieskola och nya betygssystem. De nya läroplanerna har skärpt formuleringarna kring hållbar utveckling. För gymnasiet lyder de:
”Miljöperspektiv i undervisningen ska ge eleverna insikter så att de kan dels själva medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.”
Läroplanens betoning på så kallat entreprenöriellt lärande passar som hand i handske när det gäller att ta sig an stora miljöproblem. Modellskolan på Nya Malmö Latin är ett konkret exempel på just entreprenörskap i skolan. Det betyder att eleverna inte bara måste ta in ny kunskap utan också förstå hur man omsätter idéer till handling.
För att vara en medveten medborgare som gör förnuftiga val behöver man faktakunskaper, värderingar och möjlighet att agera. Vår förhoppning är att den modell som vi nu sjösätter på Malmö Nya Latin ska spridas till andra skolor i Sverige.
Tillståndet för mänskligheten på jorden är alarmerande. Skolan är en av de viktigaste arenorna för ett mer utvecklat och hållbart samhälle. Den chansen tänker vi ta!
Svante Axelsson är generalsekreterare i Naturskyddsföreningen.
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) är skolkommunalråd och utbildningsnämndens ordförande i Malmö.
Cecilia Christersson är prorektor vid Malmö högskola.
Gå till toppen