Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Nyheter

Trångt när allt fler vill cykla fort

Cykelpendling uppmuntras för att värna miljön. Med den ökar trängseln och hastigheten på cykelbanorna. Speciellt på Lundavägen vid Åkarp.

Laserpistol siktar mot järnhästryttare. Madelein Johansson och Petter Naef på NTF siktar med laserverktyget och klockar cyklist efter cyklist. De flesta ligger något över 20 km/timmen. Men en del kör betydligt snabbare.Bild: Foto: Emma Larsson
Klockan är strax före sju en septembermorgon vid Lundavägen genom Åkarp.
Pendlartrafiken på cykelbanan tätnar. Här samsas allt från långsammare cyklister i vardagsklädsel på stadiga dam- och herrcyklar till snabbåkare som ser ut som om de deltog i Tour de France.
Madelein Johansson och Petter Naef på Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF, kontrollerar hastigheten på cyklist efter cyklist. De flesta ligger något över tjugo kilometer i timmen. Men en och annan kommer upp i drygt trettio, vilket känns som hög fart för den som står intill.
Ett stycke bort bor Ingrid Hallberg som har cykelbanan alldeles utanför dörren. Det är hon som är upphovet till den här artikeln. För ett par veckor sedan kontaktade hon Sydsvenskan och berättade om hur hon och barnen ofta känner sig otrygga och trängda av cyklister med hög fart.
Ingrid Hallberg berättar om hur hon och andra varit nära att bli påkörda.
– Man gör kampanjer för att folk ska cykelpendla utan att skapa anpassade gång- och cykelvägar. Folk som kommer på rena tävlingscyklar borde hålla sig på gatan, säger hon.
Den lösningen fungerar dock inte. Enligt lagen måste cyklister hålla sig på cykelbanan om en sådan finns.
Under en och en halv timme passerar ett tjugotal cyklister ute i körbanan. Tre uppnår en hastighet av 55 kilometer i timmen, vilket är fem kilometer över rådande fartgräns.
Samma gräns råder för övrigt på cykelbanan. Men med förbehållet att man måste anpassa farten utifrån trafiksituationen. Här blir morgonens högsta uppmätta hastighet 35 kilometer i timmen.
Några olyckor inträffar inte. Däremot några mindre incidenter när snabbåkare gör hastiga inbromsningar eller kör om vid möten.
Madelein Johansson och Petter Naef tycker att trafiksituationen med få undantag är acceptabel.
– Vid de tillfällen gångtrafikanter dök upp blev det trångt vid mötena. Och det är de snabbaste cyklisterna som är mest i riskzonen. De som ligger över 30 kilometer i timmen kan upplevas som väldigt snabba, säger Petter Naef.
Han menar att de som cyklar bland bilarna lever farligast. Farten är ofta något lägre än bilarnas, vilket leder till omkörningar och ökade risker.
– Det handlar inte bara om hastighet. Inställningen är också viktig – att vara uppmärksam, visa hänsyn och vara försiktig, säger Madelein Johansson.
Men Ingrid Hallberg i huset intill håller inte med.
– Hur kan det vara acceptabelt att oskyddade 3–4-åringar måste dela cykelbanan med människor i hjälmar och hög fart?

Så gjordes mätningen

Hastighetsmätningen pågick klockan 6.40 till 8.00 tisdagen den 4 september och utfördes med samma typ av laserinstrument som används av polisen.
Cykelbanan mellan Malmö och Lund genom Åkarp är rak och sikten framåt god. Men utfarter från hus och villabebyggelse är delvis dold i grönska och utgör ett säkerhetsmoment. Mittlinjen har flyttats åt sidan så att utrymmet för fotgängare blivit minimalt – cirka 40 centimeter – men desto generösare för cyklisterna. Följden blir att fotgängare med hund eller i sällskap tvingas ut bland cyklarna.
124 cyklisters hastighet mättes. Högsta hastighet på cykelbanan var 35 kilometer i timmen. På körbanan bland bilarna körde den snabbaste cyklisten i 55 kilometer i timmen.
Medelhastigheten på cykelbanan och körbanan var 23 respektive 36 kilometer per timme.

Allt fler cyklar

Statistiska centralbyrån har på Svenska cykelförbundets uppdrag intervjuat tusen personer om deras cykelvanor.

27 procent tar cykeln till jobb/skola två eller flera dagar per vecka under sommarhalvåret.

15 procent tar cykeln till jobb/skola två eller flera dagar per vecka under vinterhalvåret.

38 procent använder cykeln mer idag än för fem år sedan.

17 procent använder cykeln mindre idag än för fem år sedan.

Gå till toppen