Världen

Syrier söker asyl på svenska ambassaden

Sverige är ett av få EU-länder som ger uppehållstillstånd till alla asylsökande från Syrien. Därför krävde igår ett trettiotal syrier i Danmark att få lämna in en ny ansökan vid Sveriges ambassad i Köpenhamn.

Det blodiga inbördeskriget i Syrien har drivit hundratusentals syrier på flykt. Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR finns 250 000 flyktingar registrerade i grannländerna. Den verkliga siffran tros vara mycket högre.
Till Sverige har det hittills i år kommit 4 116 asylsökande från Syrien. Nästa år väntar Migrationsverket betydligt fler.
Sverige och Tyskland är de EU-länder som tar emot flest syrier.
I somras fattade Migrationsverket ett principbeslut om att ge alla syrier tillfälligt uppehållstillstånd på grund av att säkerhetsläget i Syrien blivit så allvarligt. Tyskland har en liknande praxis.
I Danmark är myndigheterna hårdare. Där får visserligen de flesta syrier också asyl. Men till skillnad från i Sverige finns inget principiellt beslut. Därför avvisas fortfarande vissa syrier – även om besluten för närvarande inte verkställs.
Resultatet är att en växande grupp avvisade syrier blir fast i ett slags limbo i de danska asyllägren.
Därför vände sig ett trettiotal syrier igår till den svenska ambassaden i Köpenhamn för att istället söka asyl i Sverige.
– Vi kräver att syrier på flykt erkänns som flyktingar oavsett var i Europa vi befinner oss, sade Abu Amin, talesman för den syriska gruppen.
Men enligt ministerrådet Göran Lithell i Köpenhamn kan den svenska ambassaden inte hjälpa syrierna.
– Vi är förhindrade att ta emot deras ansökningar.
Grundregeln för Sverige är att en asylansökan bara kan lämnas in av en person som redan befinner sig i landet. Men även om syrierna skulle åka över Öresund till Malmö är deras chanser att få asyl i Sverige obefintliga. Det beror på Dublinkonventionen. Enligt den ska en person som flyr från sitt hemland begära asyl i det första EU-landet han eller hon kommer till – i det här fallet Danmark.
Dublinkonventionen kom till för att förhindra ”asylshopping”, det vill säga att människor reser från EU-land till EU-land och söker asyl tills de får det.
Sverige har länge drivit frågan om att EU ska göra allvar av sitt gamla beslut om en gemensam flyktingpolitik. Om alla EU-länder tillämpade samma regler skulle de asylsökande spridas jämnare över unionen, menar regeringen.
Men än finns ingen samordnad EU-politik. I fallet med syriska flyktingar sticker Sverige och Tyskland ut genom att generellt ge tidsbegränsade uppehållstillstånd. De flesta andra stater gör som Danmark. I Norge prövas ansökningarna för närvarande inte, utan läggs bara på hög.
Gå till toppen