Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Forskare frustrerade över att flyttbeskedet dröjer

Sedan i maj tickar hyran för tomma lokaler. Kraftiga subventioner skulle skynda på forskarnas flytt men medicinska fakulteten tvekar.
– Det har dragit ut på tiden väldigt mycket, säger Tommy Andersson, vid institutionen för laboratoriemedicin.

Medicinska fakulteten skjuter på beslutet om att flytta forskning till Medicon Village. Det är ett bakslag för universitetsledningen som tidigare i höstas aviserade kraftiga hyressubventioner för att snabba på inflyttningstakten.
Men Gunilla Westergren Thorsson, dekan vid medicinska fakulteten, är inte beredd att fatta beslut.
– Vi håller på och räknar, det viktiga är att det blir bra, säger Westergren.
Hyresavtalet mellan Universitetet och Medicon Village har inte förhandlats klart. Hur statliga forskningsmedel, så kallade ALF-medel, ska fördelas framöver är en osäkerhetsfaktor. Dessutom kräver fakulteten svar på hur eventuella vinster i bolaget ska hanteras. Att låta överskott från hyran gå tillbaka till forskarna som hyr där är en känslig fråga.
– Det är en av de saker vi vill få svar på. Vi vill att våra forskare har samma förutsättningar, oavsett om de sitter på BMC, CRC eller på Medicon Village, säger Gunilla Westergren-Thorsson.
Bland forskarna växer nu frustrationen. Merparten av cancerforskarna på institutionen för laboratoriemedicin i Malmö vill flytta, men de får inga besked.
– Det hade varit bättre om man sagt ja eller nej, då vet man vad man har att spela med. Vi planerar för att det ska bli någonting, det måste jag göra, säger Tommy Andersson, prefekt.
Lunds universitet har förbundit sig att betala 60 miljoner kronor i hyra under en treårsperiod. Beslutet fattades av rektor Per Eriksson i december i fjol innan det var klart om medicinska fakulteten behövde fler lokaler. Kontraktet var en förutsättning för att affären skulle bli av.
Men fakulteten ser för många oklarheter för att fatta beslut. Susanne Iwarsson, själv forskare och ledamot i fakultetsstyrelsen, efterlyser klara besked från Universitetets ledning.
– Jag har till exempel inte sett något dokument om vilka subventioner Universitetet kommer att ställa till förfogande. Då tycker jag att det är ganska naturligt att jag inte är beredd att fatta något beslut, säger hon.
Rektor Per Eriksson tycker inte det är konstigt att besluten drar ut på tiden.
– Några frågor var inte klarlagda som ska vara klara till mötet i oktober. Självklart vill man att allt ska gå snabbt och smidigt. Det är ju ett minus hela tiden om det tar tid, men det är ett större minus om det blir fel.
Fakultetsstyrelsen tycker inte de får tillräckligt med information från er i ledningen, hur ser du på det?
– Jag kan inte svara på alla detaljer, och det finns frågor man inte kommer att få svar på. Det viktiga för oss är att det blir samma förutsättningar för alla forskare.

Hyressubventioner på Medicon Village

Lunds universitet centralt reducerar hyrorna för forskare som vill flytta till Medicon Village med:
2012: 75 procent, kvartal fyra.
2013: 75 procent, kvartal ett.
2013: 40 procent, kvartal två–fyra.
Universitetet har förhyrt 8 001 kvadratmeter. Hyreskostnad 20 miljoner kronor om året.
Gå till toppen