Ekonomi

S-budget får beröm av Bo Lundgren

Som gammal skatteminister anser han att skillnaderna mellan regeringens och Socialdemokraternas budgetförslag är minimala.
Som Lundabo tycker han att stadens spårvagnsplaner är något av det mest märkliga han hört talas om.
Som ekonom tvivlar han på att Grekland klarar sig undan statsbankrutt.

Lundgren i Lundagård. Den 31 januari lämnar den förre moderatledaren uppdraget som generaldirektör på Riksgäldskontoret. Men den 65-årige Bo Lundgren går inte i pension hemma i Lund. Han tycker att det är ”en sympatisk tanke” att jobba till 75.Bild: Ingemar D Kristiansen
Bo Lundgren är partiledaren som blivit statstjänsteman. Men även som generaldirektör för Riksgäldskontoret i Stockholm har han åsikter om dagsaktuella frågor – både om världspolitiken, rikspolitiken och lokala Lundafrågor.
Låt oss börja globalt. Han anser att USA hanterat sin ekonomiska kris mycket bättre än vad Europas krisdrabbade länder gjort. USA:s president Barack Obama har stimulerat en trött ekonomi och fått hjulen i industrin att rulla.
– När underskotten ökar är det kontraproduktivt att enbart spara mer. Man kan inte bara spara sig ur en kris. Det krävs tillväxt också, säger Bo Lundgren.
Enligt Lundgren har Angela Merkel och andra ledande europeiska politiker agerat tvehågset i sina räddningsaktioner för Grekland och andra skuldsatta stater. Nödvändiga åtgärder har uteblivit. Andra har kommit på tok för sent. Och många åtgärder skjuter bredvid målet.
– Det frapperande är bristen på ledarskap. Det är ju rena dumheter att föreslå en skatt på transaktioner, att i dagsläget lansera en bankunion och propagera för ökad federalism. I tider när politiken svikit har istället Europeiska centralbanken stigit fram som eurons räddare, säger Bo Lundgren.
Han tvivlar på att Grekland kan räddas från statsbankrutt utan att euroländernas ledare går med på att skriva ner den grekiska statsskulden ytterligare. Han anser att Tyskland i större utsträckning bör dra sitt strå till stacken och inse att tysk ekonomi faktiskt gjort stora vinster sedan euron introducerades.
Bo Lundgren har rest världen runt för att berätta om hur han som skatteminister var med om att rädda de krisande svenska bankerna på 1990-talet. Han har föreläst för bankfolk och politiker i huvudstäder från Dublin och Washington till Bryssel och Madrid.
– Det känns emellertid bekymmersamt att så få andra länder följt vår modell vid bankkriser, att ett villkor för statliga stödåtgärder är att staten också får del i ägandet och därmed pengar tillbaka, säger han.
Bo Lundgren har bestämda åsikter också om svensk rikspolitik. Han anser att Anders Borg bevisat att det går att genomföra stora skattesänkningar utan att äventyra den svenska välfärdsmodellen.
Borg är snart uppe i en total skattesänkning på 130 miljarder kronor, exakt den summa som Bo Lundgren angav som ”en långsiktig ambition” i 2002 års valrörelse – och som blev ett tacksamt angreppsmål för dåvarande S-ledaren Göran Persson.
– Anders Borg har visat att man kan ge pengar tillbaka till medborgarna. Det svenska välfärdssamhället fungerar lika väl som tidigare. Men nu är jag ute på tunn is. Det finns säkert socialdemokrater som tycker annorlunda, säger han.
Bo Lundgren blir mindre tveksam när jag ber honom bedöma de budgetförslag som Anders Borg (M) och Magdalena Andersson (S) lade fram i förra veckan. Han ger högt betyg till dem bägge och beskriver den socialdemokratiska skuggfinansministern som ”en väldigt duktig person”.
– Det som är positivt är att inget seriöst parti drar iväg med överbud. Det borgar för att vi kan få en bra politisk debatt.
Han anser att skillnaderna mellan budgetförslagen från regeringen, S och MP är små, även om alla tre anger olika färdriktningar.
– Det skiljer fem miljarder kronor mellan det reformutrymme som Anders Borg och Magdalena Andersson anger. Vad är det? Jo, det motsvarar fem promille av Sveriges statsskuld. Det är ett väldigt litet belopp och ger en bild av en precision som inte finns. Det faller inom felmarginalen för nästa års skatteuppbörd.
Han har inga planer på att göra politisk comeback i kommun- eller regionpolitiken, men kan inte avhålla sig från att som kommunmedborgare kritisera Lundapolitikernas planer på en spårväg från centrala Lund till ESS-anläggningen i Brunnshög via Ideon.
– Det är en märklig tanke att bygga spårväg i Lund för 700 miljoner kronor utan att ha en klar finansiering. Det är en enorm satsning som är trafikmässigt tveksam, dåligt finansierad och illa kommunicerad, säger Bo Lundgren.
– Om man nu vill satsa 700 miljoner på bättre miljö och bättre kollektivtrafik finns det många projekt som skulle ge betydligt mer för pengarna. Och man ska ju komma ihåg att Lund säger att man inte ens har pengar till höjda lärarlöner.
Att Bo Lundgren bosatt sig i Lund har att göra med att han nyligen fyllt 65 och att han i januari avgår som generaldirektör efter åtta år som huvudansvarig för Sveriges internationella upplåning.
Men det innebär inte att han tänker pensionera sig. Han tar statsminister Fredrik Reinfeldt på orden och avser att jobba så länge han kan.
– Det är en sympatisk tanke att jobba till 75. Jag tar det i femårsperioder. Om jag har hälsa och mår bra om fem år så siktar jag in mig på att jobba ytterligare fem år.
Vad ska Bo Lundgren då jobba med framöver? Han anser sig vara för gammal för att bli landshövding och kan gärna komplettera de styrelseuppdrag han har, men vill helst få en bas med något rejält att fokusera på.
– Det ska bli skönt att slippa pendla, men det känns lite nervöst. För första gången sedan jag blev riksdagsman 1976 kommer jag inte längre att ha en fast arbetsplats att gå till.

Bo Lundgren

Ålder: Fyllde 65 år i juli.
Bor: I Lund sedan två år.
Karriär: Riksdagsman 1976–2004, skatteminister 1991–94, partiledare 1999–2003, generaldirektör sedan 2004.
Familj: Hustrun Charlotte, barnen Henrik, 15, och Katarina, 12, samt hunden Dixie.
Aktuell: Avgår som riksgäldsdirektör i januari.
Andra uppdrag: Ordförande i Statens tjänstepensionsverk, vice ordförande i Statens fastighetsverk, ledamot i GIH, Gymnastik- och idrottshögskolan.
Intressen: Teater, musikaler, skivsamlande, deckare, historisk litteratur, idrott (IFK Kristianstad).
Gå till toppen