Malmö

Nya skola med svenska i fokus

Den nya mottagningsskolan Mosaik invigdes på fredagen. Skolan är ett första steg in i det svenska samhället för nyanlända barn.

Förväntansfulla och glada elever välkomnade personal från skolor, journalister och politiker. Tilltugg fanns uppdukat och band skulle klippas. Mosaikskolan invigdes i nya permanenta lokaler på fjärde våningen på Rönnblomsgatan på fredagen.
Rektor Malin Pantzar berättar om skolans huvudsyfte:
– Vi vill på Mosaikskolan ge en likvärdig utbildning med den vanliga skolan, där eleverna får läsa alla ämnen. Men fokus ligger på att eleverna ska lära sig svenska, säger hon.
Enligt Malin Pantzar ska eleverna rent språkligt vara väl förberedda när de lämnar Mosaikskolan för den vanliga skolan. Det är något som skolan garanterar. Att det kan ta längre tid för eleverna att ta till sig innebörden i andra ämnen som till exempel SO är hon medveten om. Huvudsaken är eleverna kommer långt med svenskan för att kunna ta till sig andra ämnen.
– Vi gör en individuell bedömning av alla elever och vilken nivå de ligger på. Vissa av eleverna som kommer hit är analfabeter och de behöver en längre tid på skolan innan de kan gå vidare. Så fort som möjligt vill vi att eleverna ska kunna börja i den vanliga skolan. Minst sex månader behöver eleverna vara på skolan men det är högst individuellt.
I övrigt tycker Malin Pantzar att det är viktigt att eleverna integreras i Malmö. Framför allt genom att de får ta del av Malmös stora kulturutbud.
– Vi jobbar mycket med att skapa motivation hos våra elever.
Dunja Firas al Qsabb, 15 år, står redo att bjuda gästerna på tilltugg. Hon kom till Sverige från Irak för tre månader sedan och hon har gått på skolan sedan augusti.
– Det är inte svårt att lära sig svenska, det är kul, säger hon.
När Dunja Firas al Qsabb jämför den svenska skolan med hur det var i Irak så berättar hon att det var mycket striktare där.
Raja Jaro, lärare i matte och NO, tycker att skolan är ett bra första steg in i det svenska livet för eleverna. All hennes undervisning är på svenska, men hon har mycket hjälp av att hon kan arabiska, kurdiska, engelska och persiska.
– Jag tar hjälp av media i min undervisning, som till exempel Google translate. Om det behövs går jag igenom stycke för stycke med eleverna. Man får också använda kroppsspråket, säger hon.

Fakta

Aktiviteten på skolan startade den 20 augusti i år och den första oktober började undervisningen i de nya lokalerna. Skolan har nu 72 elever och i nästa vecka kommer fler, totalt finns det plats för 80 barn. Skolan tar emot nyanlända barn från hela världen. Deras ålder motsvarar årskurs 7-9 och barnen kommer från alla stadsdelar i Malmö. Alla nyanlända går via modersmålsenheten först.
Skolan satsar mycket på elevhälsovård eftersom behovet för vissa elever är stort. På skolan finns skolsköterska, skolpsykolog, kurator och specialpedagog.
Gå till toppen